fbpx
PRACOWNIA KANTOROWSKA

PRACOWNIA KANTOROWSKA

Temat 1.: Figura Odysa z Podziemnego Teatru Niezależnego z 1944 roku10 kwietnia 2014, g.18:00 | miejsce: Biblioteka Instytutu TeatralnegoTadeusz Kantor jest interesujący jako...
opublikowano 10 kwietnia 2014

Temat 1.: Figura Odysa z Podziemnego Teatru Niezależnego z 1944 roku10 kwietnia 2014, g.18:00 | miejsce: Biblioteka Instytutu TeatralnegoTadeusz Kantor jest interesujący jako archiwista rzeczy i postaci, strażnik ich realności. Na początku lat 80. wykonywał rekonstrukcje obiektów ze swoich przedstawień, począwszy od okupacyjnego Powrotu Odysa. W ten sposób chciał ustrzec realność swego teatru. Figura Odysa była radykalnym działaniem artystycznym, którego nie można zrozumieć bez kontekstu wojny, realności „o  krok  od  śmierci”. Odys miał być milczącą, nieforemną i  nieruchomą  bryłą,  zlewającą  się  z innymi  przedmiotami. Dlaczego Kantor uważał postać ludzką o cechach przedmiotu martwego za bardziej realną?

Propozycje dalszych tematów:• Kantorowska strategia archiwum.                                                                                    • Bioobiekt, manekin, postać – przedmiot.• Osobista praca nad obiektem jako relacja realna i intymna.• Figura ojca u Kantora a postać ojca w polskim teatrze początku XXI wieku.• Przedmiot / rzecz w teatrze Eimuntasa Nekrošiusa i w dawnym teatrze japońskim.• Sąsiedztwo śmierci: uprzedmiotowione ciało anonima u Tadeusza Różewicza.• Inscenizacja materialna pamięci w filmie polskim drugiej połowy XX wieku (Konwicki, Has). 

PRACOWNIA KANTOROWSKA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych twórczością Tadeusza Kantora do czynnego uczestnictwa w działaniach „Pracowni kantorowskiej”. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu, w Instytucie Teatralnym i będą miały charakter seminaryjny.Archiwum rekonstrukcji było sposobem, by materialność teatru nie zanikła z czasem, tylko dalej oddziaływała. Jako byty realne i suwerenne obiekty mogły samodzielnie walczyć z językami interpretacji  i mitu artystycznego. „Pracownia kantorowska” będzie porównywać zawartość Archiwum z językami, jakimi przemawiają zachowana dokumentacja fotograficzna i filmowa, autokomentarze, narracje, ujęcia teoretyczne. Planowanym efektem rocznego cyklu spotkań Pracowni jest przygotowanie tomu zbiorowego z tekstami uczestników.Od uczestników oczekujemy regularnego udziału w spotkaniach Pracowni, lektury wybranych tekstów oraz zapoznawania się z wybraną dokumentacją multimedialną przed każdym spotkaniem (dokumentacja dostępna w Bibliotece Instytutu Teatralnego).Będziemy zachęcać uczestników do wpływania na kształt seminarium, zgłaszania własnych propozycji tematów, lektur, inspiracji.Seminarium odbywa się pod kierunkiem Małgorzaty Dziewulskiej we współpracy z dr Dorotą Sajewską.  

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia zawierające biogram oraz krótkie umotywowanie chęci dołączenia do „Pracowni kantorowskiej” prosimy przesyłać na adresjdrzewiecki@instytut-teatralny.pl do 8 kwietnia 2014.

ADRES:

Biblioteka Instytutu Teatralnegoul. Jazdów 100-467 Warszawa

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności