Publikacje

Publikacje Instytutu Teatralnego

 

 

Naszym celem jest wspieranie rodzimej refleksji poświęconej sztuce scenicznej, w tym w szczególności teatrowi polskiemu, a także przedstawieniom kulturowym i performansom. Interesuje nas teatr jako medium spraw publicznych, mechanizmów wyłaniania i przepracowywania tożsamości i świadomości zbiorowej, ujawniania afektów decydujących o dynamice kultury i życia zbiorowego.

Ważnym obszarem jest także refleksja metodologiczna, wzbogacająca naukę o teatrze i włączająca ją w szeroki kontekst współczesnej humanistyki.

Innym istotnym nurtem są książki poświęcone krytyce instytucjonalnej i systemom organizacji teatrów na świecie.

Wydawnictwo wznawia też klasyczne pozycje polskiej teatrologii oraz przygotowuje edycje pism ważnych postaci polskiego teatru.

Większość publikacji Wydawnictwa jest efektem prowadzonych w Instytucie Teatralnym programów naukowych.

wydawnictwo.instytut-teatralny.pl

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności