Pedagogika teatru

Pedagogika teatru

Od 2015 Dział Pedagogiki Teatru Instytutu prowadzi szereg różnorodnych działań popularyzujących idee pedagogiki teatru.

Pedagogikę Teatru definiujemy poprzez:

• uczenie się przez doświadczenie przy wykorzystaniu języka teatru,
• podmiotową pracę z ludźmi, uwzględniającą ich potrzeby, zainteresowania i wartości,
• krytyczne myślenie, które pozwala spojrzeć na zjawisko lub problem z wielu perspektyw,
• wzmacnianie poczucia sprawczości i efektywnej komunikacji.

 

Dział Pedagogiki Teatru realizuje ogólnopolskie programy Lato w teatrze oraz Konkurs im. Jana Dormana, prowadzi portal Teatroteka Szkolna, współprowadzi studia podyplomowe Pedagogika Teatru (z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego), organizuje konferencje i warsztaty, prowadzi badania dotyczące edukacji teatralnej, pracuje nad jakością teatralnych działań edukacyjnych, wspiera nauczycieli, animatorów, edukatorów w ich rozwoju.

OSOBY TWORZĄCE DZIAŁ:

Powiązane