fbpx
JAK BADAĆ OPERĘ?

JAK BADAĆ OPERĘ?

Seminarium interdyscyplinarne Jak badać operę? to jednodniowe spotkanie praktyków i badaczy reprezentujących różne dyscypliny i doświadczenia. Operologowie, teatrologowie,...
opublikowano 9 października 2015

Seminarium interdyscyplinarne Jak badać operę? to jednodniowe spotkanie praktyków i badaczy reprezentujących różne dyscypliny i doświadczenia. Operologowie, teatrologowie, muzykologowie i reżyserzy dyskutować będą o złożonej problematyce badań nad operą jako gatunkiem sztuki, który łącząc muzykę, teatr, literaturę oraz refleksję nad kulturą i społeczeństwem wymyka się prostym kategoryzacjom, a jednocześnie bywa zawłaszczany przez poszczególne dyscypliny. W sposób szczególny przedmiotem refleksji będzie miejsce reżysera i współczesnych strategii inscenizacyjnych w kreacji i recepcji opery. Seminarium jest organizowane w nadziei zainspirowania pogłębionej refleksji nad operą w świecie przedstawień współczesnych.

ADRES:

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (ul. Jazdów 1)

WSTĘP WOLNY

Organizatorzy: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM, Laboratorium Myśli Muzycznej, Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych,Rada naukowa: prof. dr hab. Michał Bristiger, prof. UW dr hab. Wojciech Dudzik, Małgorzata Dziewulska, dr hab. Maciej Jabłoński, prof. dr hab. Dariusz Kosiński, prof. Jerzy Marchwiński, prof. dr hab. Elżbieta Nowicka, prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa

PROGRAM:

10.10 (sobota), 10.00 – 10.15Otwarcie seminarium i powitania gości: Dorota Buchwald, Maciej Jabłoński

10.15 – 11.30

Dialog inaugurujący

Dobrochna Ratajczakowa (Poznań), Maciej Jabłoński (Poznań),  Jak badać operę?

11.30 – 12.00 dyskusja

12.00 – 12.30 przerwa na kawę

12.30 – 14.00

Czyja opera? Rola i znaczenie reżysera we współczesnym teatrze operowym (prowadzenie: Elżbieta Nowicka)

–        Agata Duda-Gracz – reżyser (Kraków)

–        Cezary Tomaszewski – reżyser (Warszawa)

–        Regina Chłopicka – teoretyk muzyki (Kraków)

–        Elżbieta Nowicka – literaturoznawca (Poznań)

–        Krzysztof Cicheński – reżyser (Poznań)

14.00 – 14.30 – dyskusja

14.30 – 16.00 – przerwa

16.00 – 17.30

Gloria opery i współczesny spektakl. Między iluzją i deziluzją 

(prowadzenie: Małgorzata Dziewulska)

–        Aleksander Laskowski – muzykolog, dziennikarz muzyczny (Warszawa)

–        Paweł Passini – reżyser (Lublin)

–        Łukasz Grabuś – performatyk (Kraków)

–        Michał Zadara – reżyser (Warszawa)

17.30 – 18.30 Dyskusja i podsumowanie seminarium (prowadzenie: Regina Chłopicka)

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności