fbpx
KSIĄŻKA W TEATRZE – „Doświadczenie (syn)estetyczne…”

KSIĄŻKA W TEATRZE – „Doświadczenie (syn)estetyczne…”

Instytut TeatralnyZaprasza na kolejne spotkanie z cyklu KSIĄŻKA W TEATRZE poświęcone książce Mateusza Chaberskiego Doświadczenie (syn)estetyczne. Performatywne aspekty...
opublikowano 4 listopada 2015

Instytut Teatralny

Zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu KSIĄŻKA W TEATRZE poświęcone książce Mateusza Chaberskiego Doświadczenie (syn)estetyczne. Performatywne aspekty przedstawień „site-specific”. Publikacja ukaże się nakładem wydawnictwa Księgarnia Akademicka.

Rozmowę z udziałem Mateusza Chaberskiego i dr Iwony Kurz poprowadzi dr Piotr Morawski.

Spotkanie odbędzie się w środę 4 listopada o godzinie 18:00 w siedzibie Instytutu Teatralnego, ul. Jazdów 1. Wstęp wolny.

Mateusz Chaberski

Mateusz Chaberski – doktorant w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki UJ, członek Collegium Invisibile. Absolwent kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. Interesuje się zagadnieniem pamięci zbiorowej, współczesną teorią asamblaży oraz teorią i praktyką tłumaczenia dramatu. Pracuje jako redaktor inicjujący w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z Didaskaliami. Laureat nagrody głównej w konkursie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu teorii teatru, widowiska lub performansu oraz nagrody specjalnej im. Sławomira Świontka za pracę Duchy i nawiedzone domy. Strategie modyfikowania pamięci przestrzeni zbiorowej w przedstawieniach site-specific. Doświadczenie (syn)estetyczne stanowi twórcze rozwinięcie wątków poruszonych w pracy magisterskiej.

Doświadczenie (syn)estetyczne. Performatywne aspekty przedstawień „site-specific”

Doświadczenie (syn)estetyczne. Performatywne aspekty przedstawień „site-specific”

Mateusz Chaberski zajmuje się w swojej książce przedstawieniami site-specific. To niezwykle różnorodne zjawiska artystyczne, obejmujących działania z pogranicza teatru, sztuk wizualnych i instalacji artystycznych. Ta różnorodna specyfika prowokuje autora do sformułowania zupełnie nowej metody ich badania. Metody, która powinna wyjść poza tradycyjny model analiz teatrologicznych, zakładających ścisły podział na scenę i widownię.

Głównym założeniem książki jest zatem przedstawienie nowego sposobu badań przedstawień site-specific czy – szerzej rzecz ujmując – nowy język opisu tego typu działań. Jak pisze autor we wstępie do swojej publikacji „Powinien on objąć wzajemne oddziaływania, jakie zachodzą między wszystkimi ich uczestnikami – przestrzenią, obiektami i strategiami artystycznymi, wprowadzanymi do niej przez twórców, a także tymi, którzy w niej przebywają”

Jednocześnie szczególny nacisk kładzie autor na analizę doświadczenia uczestników tego typu przedstawień, których, w kontekście tak złożonych doświadczeń teatralnych nie sposób już nazywać „widzami” – w tradycyjnym rozumieniu tego słowa wiążącym się z okulocentrycznym modelem odbioru sztuki.

..„Tymczasem doświadczenie uczestnika przedstawień site-specific domaga się przyjęcia nie tylko zupełnie innego modelu doświadczenia, ale także adekwatnych kategorii jego opisu”

…Pierwsza część publikacji poświęcona została performatywnym aspektom przedstawień site-specific, w drugiej Mateusz Chaberski zajmuje się wyznaczeniem parametrów doświadczenia (syn)estetycznego ich uczestników.

minione daty

Data Godzina Wydarzenie Wstęp
środa 04.11.2015
18:00
18:00

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności