fbpx
„Talking About Borders”

„Talking About Borders”

Do 15 maja polscy dramatopisarze mogą zgłaszać swoje teksty na konkurs „Talking About Borders”, organizowany przez Państwowy Teatr w Norymberdze, we współpracy między...
opublikowano 8 lutego 2016

Do 15 maja polscy dramatopisarze mogą zgłaszać swoje teksty na konkurs „Talking About Borders”, organizowany przez Państwowy Teatr w Norymberdze, we współpracy między innymi z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Festiwalem Boska Komedia. Zwycięzca – oprócz nagrody finansowej – otrzyma gwarancję wystawienia swojej sztuki w Staatstheater Nurnberg.Projekt „Talking About Borders” („Rozmawiając ponad granicami”), na który składa się konkurs dramatopisarski i festiwal teatralny, jest realizowany przez Państwowy Teatr w Norymberdze, a jego celem jest zapoznanie Europy Zachodniej z punktem widzenia piszących dla teatru autorów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Jego inicjatorem i kierownikiem artystycznym jest Christian Papke, a dotychczasowe realizacje miały miejsce w Macedonii (2005), Serbii (2006), Chorwacji (2007), Bośni i Hercegowinie (2008), Albanii (2009), Bułgarii (2010), Rumunii (2011), na Ukrainie (2012), w Gruzji (2013) i w Armenii (2014).

Na projekt „Rozmawiając ponad granicami” składa się m.in. międzynarodowy konkurs na dramat współczesny. Jest on rozpisywany od 2005 roku w krajach Europy Wschodniej i należy do najważniejszych w tym regionie. Do tegorocznej edycji zostali zaproszeni polscy dramatopisarze i artyści. Międzynarodowe jury wybierze najlepszy spośród nadesłanych utworów, a jego autorka bądź autor otrzyma 3500 euro.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas festiwalu „Talking About Borders” w czerwcu 2016 roku w Norymberdze i połączone będzie z publiczną prezentacja zwycięskiego tekstu. Zwycięski dramat zostanie przetłumaczony na język niemiecki i wystawiony w Państwowym Teatrze w Norymberdze w sezonie 2016/2017. Jury przyzna też II i III nagrodę w wysokości – odpowiednio – 2000 euro oraz 1000 euro.Podczas festiwalu „Talking About Borders” odbędą się też występy gościnne polskich teatrów oraz prezentacje innych działań z obszaru kultury, takich jak koncerty, performanse i wystawy sztuk wizualnych.

Zgłoszone na konkurs teksty oceniać będzie międzynarodowe jury, które składa się z pięciu osób, z czego dwie pochodzą z Polski. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w połowie czerwca 2016.

Warunki uczestnictwa:– w konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające w Polsce, tu urodzone, posiadającepolskie obywatelstwo lub przebywające w tym kraju od co najmniej 15 lat

–  wszystkie nadesłane dramaty muszą być napisane w języku polskim

– do oryginalnego utworu należy dołączyć robocze tłumaczenie sztuki na język niemiecki lub angielski, które umożliwi zagranicznym jurorom zapoznanie się z tekstem

– jeden autor może dostarczyć tylko jedną sztukę

– dramaty te nie mogą być wcześniej grane ani publikowane

Utwory powinny dotyczyć tematyki zawartej w tytule konkursu „Rozmawiając ponad granicami” – doświadczenia życiowe w czasach przemian społecznych”. Sztuka powinna być przeznaczona dla maksymalnie 5 wykonawców i wypełnić samodzielnie program pełnego spektaklu teatralnego (minimum 70 minut).

Termin nadsyłania prac mija 15 maja 2016 roku.

W celu zgłoszenia utworu uczestnicy muszą dostarczyć następujące dokumenty:1. Tekst dramatu w języku oryginalnym2. Tekst dramatu w wersji angielskiej lub niemieckiej3. Informację o autorce lub autorze w języku angielskim lub niemieckim oraz krótkiestreszczenie sztuki4. Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu

Sztuki należy przesłać w kopertach z dopiskiem „Drama Contest” na adres:Christian Papke, Staatstheater Nürnberg, Richard-Wagner-Platz 2, 90443 Nürnberg, Niemcy.

Dramat jak i wszystkie dodatkowe materiały mogą także zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres: christian.papke@staatstheaternuernberg.de. W tytule wiadomości należy wpisać „Drama Contest”.

Szczegółowy regulamin konkursu w języku niemieckim oraz wszystkie informacje o Państwowym Teatrze w Norymberdze znajdują się na stronie:https://www.staatstheater-nuernberg.de w zakładce „Wettbewerbe”.

Partnerzy projektu „Talking About Borders”: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Stowarzyszenie Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich, Dom Norymberski w Krakowie, Festiwal Boska Komedia, Krakowskie Biuro Festiwalowe, program Krakow City of Literature UNESCO, Wydział Kultury Urzędu Miasta Krakowa, Instytut Adama Mickiewicza.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności