fbpx
Przedłużony nabór do

Przedłużony nabór do

Do 31 października autorzy zainteresowani publikacją w kolejnym numerze "Polish Theatre Journal" mogą wysyłać swoje streszczenia propozycji tekstów. PTJ to internetowe...
opublikowano 21 października 2016

Do 31 października autorzy zainteresowani publikacją w kolejnym numerze „Polish Theatre Journal” mogą wysyłać swoje streszczenia propozycji tekstów. PTJ to internetowe naukowe czasopismo poświęconym współczesnemu polskiemu teatrowi i performansowi.

Tematem przewodnim trzeciego numeru „Polish Theatre Journal”, który wydany zostanie wiosną 2017 roku, będzie „Teatr i demokracja. Praktyki instytucjonalne w polskim teatrze”. PTJ, który swoją premierę miał wiosną 2016 roku, to internetowy, anglojęzyczny, naukowy projekt wydawniczy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Celem PTJ jest animowanie międzynarodowego dialogu i wspieranie badań nad polskim teatrem i sztuką performansu w ich istotnej roli zarówno w lokalnym, jak i globalnym kontekście jako medium spraw publicznych, mechanizmów wyłaniania i przepracowywania tożsamości i świadomości zbiorowej, ujawniania afektów i dynamiki życia zbiorowego. Monograficzne numery „PTJ” ukazują się dwa razy w roku. PTJ dostępny jest online pod adresem www.polishtheatrejournal.com.

W numerze pierwszym znalazły się teksty, w których autorzy próbowali rozpoznać i opisać polityczność polskiego teatru ostatnich piętnastu lat z różnych punktów widzenia. Sporo miejsca poświęcono najmłodszemu pokoleniu reżyserek i reżyserów: Weronice Szczawińskiej, Bartoszowi Frąckowiakowi, Marcie Górnickiej, Agnieszce Jakimiak, Wojtkowi Ziemilskiemu. Tematem przewodnim drugiego numeru „PTJ”, który zostanie opublikowany na stronie polishtheatrejournal.com 1 października, jest „Teatr i społeczność”.

Trzeci numer „PTJ” poświęcony będzie krytyce instytucjonalnej, która – choć w międzynarodowym obiegu stanowi jeden z wiodących nurtów krytycznych – w polskiej refleksji towarzyszącej teatrowi i sztukom performatywnym obecna jest wciąż w sposób marginalny. Podejmujemy ten temat, ponieważ polski teatr wprost się tego domaga: w ostatnich sezonach pojawił się wyrazisty nurt spektakli, które prześwietlają instytucję teatru, pytając o rządzące nią jawne i niejawne mechanizmy, o rolę, podmiotowość i odpowiedzialność twórców działających w jej ramach, o relacje z publicznością. Publikacja planowana jest na wiosnę 2017 roku.

Instytut Teatralny ogłasza otwarty nabór tekstów do trzeciego numeru „PTJ”, a na streszczenia propozycji czeka do 31 października 2016 (zarówno streszczenie, jak sam tekst może być napisany po polsku lub po angielsku). Streszczenia – do 300 słów – należy nadsyłać do Redakcji na adres ptj@instytut-teatralny.pl. Więcej informacji, zawierających dokładne instrukcje dla autorów i regulamin, znajduje się na stronie www.polishtheatrejournal.com.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności