fbpx
Refundacje 24. OKNWPSW

Refundacje 24. OKNWPSW

W dniach 30 kwietnia - 1 maja 2018 roku odbyły się obrady Komisji Artystycznej 24. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w składzie: Jacek...
opublikowano 8 maja 2018

W dniach 30 kwietnia – 1 maja 2018 roku odbyły się obrady Komisji Artystycznej 24. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w składzie: Jacek Sieradzki (przewodniczący), Michał Centkowski, Adam Karol Drozdowski, Andrzej Lis, Kamila Łapicka, Jakub Papuczys, Joanna Puzyna-Chojka.

Do I etapu Konkursu zostało dopuszczonych 136 wystawień polskiego dramatu współczesnego. Komisja Artystyczna podjęła decyzję o przyznaniu 55 spośród nich refundacji części faktycznie poniesionych kosztów przygotowania premiery.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Uczestnicy Konkursu, którym Komisja Artystyczna przyznała refundacje, są zobowiązani do przesłania wniosku o refundację oraz kosztorysu powykonawczego do 30 maja 2018 roku, a także sprawozdania dotyczącego eksploatacji zgłoszonego przedstawieniaw nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2018 roku. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika Konkursu z prawa do refundacji.

Wypłata refundacji uzależniona jest od decyzji Komisji Finansowej, która po weryfikacji sprawozdań eksploatacyjnych spektakli zatwierdza kosztorysy powykonawcze teatrów ubiegających się o refundację. Wysokość refundowanych kosztów będzie uzależniona od maksymalnych progów ustalonych przez Organizatora Konkursu w ramach zrównoważonej refundacji faktycznie poniesionych wydatków przygotowania premiery.

Lista spektakli refundowanych:

Projekty

zobacz wszystkie

Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

Refundacje 24. OKNWPSW

18.10

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze.

czytaj dalej

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności