fbpx
Pracuj z nami

Pracuj z nami

Poszukujemy osoby na stanowisko specjalistka/specjalista ds. koordynacji projektów w Dziale Pedagogiki Teatru.
opublikowano 19 lipca 2023
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest państwową instytucją kultury zajmującą się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego. Jego częścią jest Dział Pedagogiki Teatru, który realizuje program Lato w teatrze, prowadzi portal Teatroteka Szkolna, współprowadzi studia podyplomowe Pedagogika Teatru (z IKP UW), organizuje konferencje i warsztaty, prowadzi badania dotyczące edukacji kulturalnej i rozwija pedagogikę teatru jako dziedzinę. Jego pracowniczki: pracują nad jakością teatralnych działań edukacyjnych; wspierają nauczycieli, pedagogów teatru, animatorów i edukatorów w ich rozwoju; upowszechniają pedagogikę teatru.

Poszukujemy osoby, która dołączy do Działu Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego jako specjalistka/specjalista ds. koordynacji projektów.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Harmonogram rekrutacji:

 • 19 lipca: rozpoczęcie naboru,
 • 3 sierpnia: ostatni dzień nadsyłania aplikacji,
 • 8-9 sierpnia: I etap – rozmowy z kandydatkami/kandydatami,
 • 16-18 sierpnia: II etap – rozmowy z udziałem dyrekcji,
 • 18 sierpnia: wyłonienie kandydatki/kandydata na oferowane stanowisko,
 • 1 września: rozpoczęcie pracy w wymiarze pełnego etatu.

Zakres obowiązków:

 • koordynacja działań związanych z produkcją spektaklu w namiocie cyrkowym oraz organizacją objazdu projektu artystyczno-edukacyjnego w namiocie cyrkowym, będącego częścią programu Lata w teatrze,
 • współpraca z partnerami realizującymi projekty artystyczne w namiocie cyrkowym oraz z domami kultury, u których gości namiot,
 • przygotowanie umów i rachunków dla osób współpracujących oraz wyłanianie podmiotów realizujących usługi; sporządzenie harmonogramu objazdów projektów artystycznych w namiocie cyrkowym,
 • organizacja i współprowadzenie szkoleń i spotkań,
 • prowadzenie dokumentacji programu Lato w teatrze ze szczególnym uwzględnieniem projektu realizowanego w namiocie cyrkowym,
 • praca na rzecz rozwoju pedagogiki teatru jako dziedziny,
 • współpraca w zakresie planowania rozwoju programu oraz inne działania wynikające z zakresu obowiązków pracownika, zlecone przez kierowniczkę Działu Pedagogiki Teatru.

Szukamy osoby, która będzie:

 • pedagożką/pedagogiem teatru,
 • miała wyższe wykształcenie humanistyczne oraz umiejętności cenne w obszarze samodzielnej koordynacji projektów kulturalnych,
 • potrafiła tworzyć budżety i harmonogramy realizacji dużych projektów z zakresu teatru –mile widziane będzie udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w koordynacji programów własnych w instytucjach kultury,
 • umiała i lubiła pracować samodzielnie oraz wielozadaniowo, w razie potrzeby włączała się również w projekty realizowane zespołowo,
 • bez trudu posługiwała się narzędziami software’owych pakietów biurowych,
 • znała środowisko teatru polskiego oraz pedagogiki teatru.

Oferujemy:

 • stabilną pracę w wymiarze pełnego etatu w zadaniowym systemie czasu pracy w Dziale Pedagogiki Teatru,
 • proponujemy wynagrodzenie w wysokości: 5500 – 6000zł brutto
 • praca na tym stanowisku da Ci możliwość:
 • rozwoju w gronie specjalistek zajmujących się pedagogiką teatru,
 • zespołowej pracy nad rozwojem pedagogiki teatru jako dziedziny,
 • samodzielnego prowadzenia złożonych projektów kulturalnych o ogólnopolskim zasięgu i znaczeniu.
Na aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny w języku polskim czekamy do 3 sierpnia 2023. Prosimy przesyłać je mailowo na adres: rekrutacja-pedagogika@instytut-teatralny.pl podając w tytule wiadomości: „Specjalistka/specjalista ds. koordynacji projektów w Dziale Pedagogiki Teatru”.

 

CV powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obecnej rekrutacji.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Instytut Teatralny, prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Instytut Teatralny przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Oświadczenie, o którym mowa może być sformułowane w następujący sposób:

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą w Warszawie przez okres najbliższych 6 miesięcy.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
…………………………………………
podpis kandydata do pracy

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje i niewyłonienia nikogo w przypadku niespełnienia odpowiednich kryteriów.

*Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności