fbpx
Lato w teatrze | 16. edycja programu

Lato w teatrze | 16. edycja programu

Lato w teatrze to program grantowy skierowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

4 maja 2023

Do tegorocznej edycji programu złożono 178 wniosków. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 170 wniosków, które zostały poddane ocenie organizacyjnej i merytorycznej.

 

Zespół Sterujący w składzie:

 1. Tomasz Daszczuk
 2. Katarzyna Kotarska
 3. Krzysztof Magdziak
 4. Kamila Majchrzycka – Szymańska
 5. Maciej Ogórek
 6. Anna Rochowska

po zapoznaniu się z 170 wnioskami zdecydował o przyznaniu dofinansowania 36 projektom: 30 w module Lato w teatrze i 6 w module Lato w teatrze+, przyznając łączną kwotę dotacji w wysokości 1 498 717,00 złotych.

W załącznikach publikujemy:

 1. Listę wniosków które otrzymały dofinansowanie w module Lato w teatrze;
 2. Listę wniosków które otrzymały dofinansowanie w module Lato w teatrze+;
 3. Listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania w modułach: Lwt i Lwt+;
 4. Wykaz wniosków, które zawierają błędy formalne.

Jednocześnie informujemy, że w maju czekają na beneficjantów dwa obowiązkowe spotkania:

 1. Obowiązkowe spotkanie informacyjne on-line dla beneficjentów dotyczące m.in. składania aktualizacji, harmonogramu programu, zaplanowanych form wsparcia, obowiązkowego szkolenia w maju odbędzie się dnia 11 maja 2023 roku o godz. 10:00 na zoomie pod linkiem https://zoom.us/j/97711577046; Identyfikator spotkania: 977 1157 7046.
 2. Obowiązkowy wyjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 19-21.05.2023r. w Radziejowicach. Na szkolenie zapraszamy 1 przedstawiciela_kę danego projektu, a w przypadku lwt+ także przedstawiciela_kę partnera.

O obu spotkaniach organizator poinformuje szczegółowo drogą e-mailową na adres osoby do kontaktu podanej we wniosku. Na stronie internetowej www.latowteatrze.pl pojawią się też szczegółowe informacje o obu spotkaniach.

15 maja 2023 na naszej stronie www.latowteatrze.pl ogłosimy terminy konsultacji dla wnioskodawców, którzy nie otrzymali dofinansowania, a chcieliby spotkać się z przedstawicielami_kami komisji, by otrzymać informację zwrotną nt. złożonego wniosku.

Serdecznie gratulujemy beneficjentom tegorocznej, 16. już edycji programu!

Witamy w gronie Rodziny Lata w teatrze!


23 lutego 2023

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza nabór wniosków do programu Lato w teatrze 2023, finansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Lato w teatrze to program grantowy skierowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które zgłoszą autorski pomysł dwutygodniowych kolonii lub półkolonii o charakterze teatralnym. Jego celem jest:

 • umożliwienie artystycznej wypowiedzi dzieciom i młodzieży,
 • wspieranie podmiotów, które chcą rozpocząć działania na gruncie teatru amatorskiego lub wprowadzić zmiany w tym zakresie,
 • rozwój oraz sieciowanie osób zaangażowanych w edukację teatralną,
 • szerzenie idei pedagogiki teatru takich jak: inkluzywność, kształtowanie kompetencji społecznych uczestników, tworzenie przestrzeni do spotkania różnorodnych poglądów i doświadczeń.

W programie można ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów, które wynosi maksymalnie 45 000 złotych.

Beneficjenci, którzy od 2015 roku co najmniej trzykrotnie realizowali projekt w ramach programu, składają wniosek w module Lato w teatrze+ we współpracy z instytucją lub organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie Lato w teatrze.

Wnioski do programu można składać do 24 marca 2023 roku wyłącznie przez system WITKAC. Lista wybranych przez Zespół Sterujący projektów, które otrzymają dofinansowanie, zostanie ogłoszona najpóźniej 5 maja 2023 roku na stronach www.latowteatrze.pl oraz www.instytut-teatralny.pl.

PRZEJDŹ DO SYSTEMU WITKAC

 

Program otwarty jest na projekty międzykulturowe. Zachęcamy, by składać projekty, które włączają osoby uczestniczące i osoby prowadzące pochodzące z Ukrainy i innych państw.

Szczegóły dotyczące programu określa regulamin oraz załączniki do regulaminu.

Zespół programu zachęca do szczegółowego zapoznania się z regulaminem oraz z załącznikami do regulaminu, ponieważ nastąpiły w nich zmiany w stosunku do ubiegłego roku.

Zwracamy szczególną uwagę na to, że Biuro Obsługi Klienta systemu WITKAC udziela pomocy technicznej drogą e-mailową w godz. 8:00-16:00, zaś zespół programu Lato w teatrze pracuje w godzinach 9:00-17:00, poza tymi godzinami nie będzie możliwe uzyskanie pomocy lub odpowiedzi na nurtujące pytania mogące się pojawić przy składaniu wniosku.


W związku z otwarciem naboru zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu, które odbędzie się 8 marca 2023 roku w godzinach 12:00-14:00 na platformie Zoom. Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zarejestrować:

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Spotkanie przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane składaniem wniosków w programie.

Spotkanie poświęcone będzie formalnym aspektom aplikowania w konkursie w 2023 roku oraz założeniom programu Lato w teatrze. Przyjrzymy się aktualnemu regulaminowi i formularzowi wniosku w systemie WITKAC, a także wytycznym programu. Postaramy się też odpowiedzieć na pytania dotyczące konkursu i programu. W drugiej części spotkania pochylimy się nad celami i ideą programu, a także nad przybliżeniem pojęcia „pedagogika teatru”.

Prowadzące: Katarzyna Kotarska, Joanna Krukowska-Gulik

Szczegółowe informacje:

Joanna Krukowska-Gulik
tel.: +48 790 420 170 
e-mail: latowteatrze@instytut-teatralny.pl


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

Powiązane

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności