Projekty

Teatr staropolski. Re:Konstrukcje

Cykl dziewięciu wykładów Patryka Kenckiego poświęcony poszczególnym nurtom składającym się na staropolską teatrosferę. Pierwszy wykład odbędzie się 23 stycznia 2020 roku o 18.00 i poświęcony będzie widowiskom liturgicznym.

Comiesięczne spotkania będą okazją do przyjrzenia się widowiskom organizowanym w Polsce od czasów piastowskich do powstania sceny narodowej w 1765 roku. Omówione zostaną zjawiska teatralne ukształtowane przez różne ośrodki władzy (Kościół, dwór, szkoła), powstałe w wyniku ich współpracy bądź też w opozycji do nich.

Wykłady będą próbą prześledzenia przemian estetycznych w staropolskiej sferze widowiskowej, biorąc pod uwagę i społeczne środowisko zjawisk, i czas ich funkcjonowania. Przyjrzymy się importowaniu obcych osiągnięć kulturowych, dzięki czemu łatwiej przyjdzie odpowiedzieć na pytania o specyfikę rodzimych widowisk. Ważnym zadaniem projektu jest bowiem próba określenia, jak prezentuje się (staro)polskie „ciało widowiskowe”.

Ostatnim z omawianych zjawisk teatralnych będzie ukształtowany w czasach stanisławowskich polski teatr zawodowy, w którym w różnym stopniu stopiły się tradycje scen staropolskich. Ważny kontekst dla omawianych zjawisk stanowić będą późniejsze nawiązania do dorobku scen Pierwszej Rzeczypospolitej.

PATRYK KENCKI

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Sztuki  Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komisji Artystycznej Konkursu  "Klasyka Żywa" i wiceprezes Polskiej Kompanii Teatralnej. Założyciel portalu "Teatrologia.info".  W przeszłości związany z warszawskim Muzeum Teatralnym, pracował  również jako adiunkt na Wydziale Aktorskim i Wydziale Wiedzy o Teatrze  Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz jako  sekretarz redakcji "Pamiętnika Teatralnego". Autor stu kilkudziesięciu  publikacji, w tym monografii "Inspiracje starotestamentowe w dramacie  polskiego renesansu (1545-1625)", Warszawa 2012. W tym roku ukaże się  jego rozprawa "Staropolski Molière".

HARMONOGRAM i TEMATY

23.01 | Widowiska liturgiczne

20.02 | Widowiska misteryjne

19.03 | Przedstawienia akademickie

18.04 | Przedstawienia szkół wyznaniowych

21.05 | Sceny plebejskie

18.06 | Teatr magnacki

15.10 | Teatr królewski

19.11 | Teatr zawodowy

10.12 | Teatr Narodowy