Rozmowa o książce „Most pamięci. Wcielona pamięć, świadectwo i przekaz w pracy Jerzego Grotowskiego”

Rozmowa o książce „Most pamięci. Wcielona pamięć, świadectwo i przekaz w pracy Jerzego Grotowskiego”

Zobacz również