fbpx
Nowa książka Mateusza Borowskiego i Małgorzaty Sugiery

Nowa książka Mateusza Borowskiego i Małgorzaty Sugiery

„Świat i sztuka są, zgodnie z myśleniem poststrukturalistów, wehikułami dla tożsamości, sposobami jej dyscyplinowania, wyrażania i utrwalania. Pułapkę można...
opublikowano 17 grudnia 2012

„Świat i sztuka są, zgodnie z myśleniem poststrukturalistów, wehikułami dla tożsamości, sposobami jej dyscyplinowania, wyrażania i utrwalania. Pułapkę można rozszczelnić, jeśli zrozumiemy, jak działa. Ideologie tożsamości uchwycone zostały w opozycjach, mających za zadanie wyznaczenie granic człowieczeństwa: człowiek/zwierzę, człowiek/maszyna, kobieta/mężczyzna, dziecko/dorosły, swój/obcy, żywy/umarły. Autorzy monografii pokazują jednak, że przy pomocy tych samych dzieł, które na pozór bronią status quo, można zbudować wyzwalający dyskurs. Szukają drogi pomiędzy dwoma dominującymi w filozofii XX wieku poglądami: jeden z nich podkreśla, że sztuka jest wyłączona z reguł retorycznych i polityki komunikacyjnej; drugi daje nadzieję, iż przy pomocy sztuki możemy „ugiąć” dyskurs. W XXI wieku, w konsekwencji „zwrotu performatywnego”, stanowiska te występują zwykle łącznie, ale Polska humanistyka rzadko prezentuje tak wszechstronne podejście, jak to, z jakim mamy w tym przypadku do czynienia.

Monografia pokazuje w działaniu instrumentarium pojęciowe humanistyki przełomu XX i XXI wieku, odnosząc je przekonująco do polskiej rzeczywistości kulturowej. Ważne jest jednak i to, że przekracza granice uniwersytetu, że Autorzy wypowiadają się na temat kondycji ludzkiej, dając tym samym czytelnikom coś więcej niż teoretyczne spekulacje.”z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Ingi Iwasiów

Od stycznia 2013 do nabycia w dobrych księgarniach już teraz w księgarni PROSPERO w siedzibie Instytutu Teatralnego oraz na www.prospero.e-teatr.pl w promocyjnej cenie (32 PLN). 

Książka W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości jest pierwszą monografią wydaną w serii Inna Scena Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.Dotąd w serii ukazały się tomy zbiorowe: Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego (2006), Ciało, płeć pożądanie. Tożsamość seksualna i tożsamość płci w polskim dramacie i teatrze (2008), Konstelacje rodzinne. Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer (2009), Koniec męskości. Konstrukcje męskiej tożsamości w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer.Książke wydana wspólnie przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Wydawnictwo Trio.  

Mateusz Borowski

Adiunkt w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską In Search for the Real. New developments of the European Playwriting of the 1990s obronił na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji, a jej polska wersja ukazała się jako W poszukiwaniu realności (2005). Główny obszar Jego badań to najnowszy dramat i teatr europejski i amerykański oraz teoria queer. Zajmuje się także tłumaczeniem tekstów literackich i naukowych. Ostatnio współredagował monografię Fictional Realities / Real Fictions (Cambridge 2007) oraz antologię polskiej myśli teatralnej XX wieku Theater spielen und denken (Suhrkamp 2008).

Małgorzata Sugiera

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Katedry Performatyki. Jej zainteresowania naukowe obejmują historię i poetykę europejskiego dramatu XX wieku oraz problematykę gender i queer. Zajmuje się także tłumaczeniem prac naukowych z kilku języków oraz sztuk teatralnych, między innymi Heinera Müllera, Elfriede Jelinek, Fritza Katera czy Laurenta Gaudego.

Opublikowała dziewięć monografii. Ostatnio Upiory i inne powroty. Pamięć – historia – dramat (2005) oraz Inny Szekspir (2009). W 2010 roku ukazało się II wydanie jej przygotowanej razem z Wojciechem Baluchem i Joanną Zając monografii zbiorowej Dyskurs, postać i płeć w dramacie, a w 2011 II wydanie poszerzone Potomkowie króla Ubu. Szkice o dramacie francuskim (od Jarry’ego do Lagarce’a).Współredagowała monografię Fictional Realities / Real Fictions (Cambridge 2007),  Worlds in Words. Storytelling in Contemporary Theatre and Playwriting (Cambridge 2010) oraz antologię polskiej myśli teatralnej XX wieku Theater spielen und denken (Suhrkamp 2008). Jest także członkiem zespołu redakcyjnego trzech serii wydawniczych: „Horyzonty współczesności” (Universitas), „Interpretacje dramatu” (Księgarnia Akademicka) oraz „Dramat współczesny” (Panga Pank).

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności