fbpx
Budowanie autorskich scenariuszy

Budowanie autorskich scenariuszy

Szkolenie skierowane do grupy nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy prowadzą swoje uczniowskie grupy teatralne, bądź pracują sporadycznie z uczniami...
opublikowano 18 lutego 2013

Szkolenie skierowane do grupy nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy prowadzą swoje uczniowskie grupy teatralne, bądź pracują sporadycznie z uczniami nad spektaklami. Szkolenie zakłada wprowadzenie nauczycieli w metodologię tworzenia scenariuszy w oparciu o tematy, problemy i zagadnienia istotne dla grupy, z którą pracują. Tworzenie autorskich scenariuszy zakłada zaangażowanie uczniów w proces pracy już na etapie tworzenia scenariusza, zintegrowanie ich wokół tematu i rozbudzenie dyskusji wokół określonych zagadnień.Szkolenie jest przewidziane dla nauczycieli, którzy przy okazji realizacji spektaklu chcą dowiedzieć się więcej o grupie młodzieży , z którą współpracują.

Szkolenie ma charakter warsztatowy.Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu oraz materiały edukacyjne; liczba miejsc ograniczona

ZGŁOSZENIA:

Zapisy na karcie zgłoszenia udziału w kursie doskonalącym (pobierz formularz zgłoszenia), prosimy kierować na adres: beata.zuziak@wcies.edu.pl

ADRES:

Stara Prochownia SCEKul. Boleść 2 00-259 Warszawa Stare Miasto

ORGANIZATORZY:

PROGRAM | 22 marca 2013 (piątek), 15.30-18.30

Problemy społeczne jako punkt wyjścia do teatralnych działań z amatorami (wykład + dyskusja 3h)prowadzenie: Magdalena Szpak, Instytut Teatralny Im. Zbigniewa RaszewskiegoPunktem wyjścia do rozmowy są projekty zrealizowane w ramach projektu Placówka nowego teatru w Instytucie Teatralnym – „Chór kobiet”, „Magnificat”, „Był sobie dziad i baba”, „Grubasy”, „Pamięć praktyczna”, „W Przechlapanem”. Przedstawienia angażują konkretne grupy amatorów, którzy współtworzą teatralną wypowiedź na ważne dla nich, ale też społecznie istotne tematy: rola kobiety w społeczeństwie i w kościele katolickim, problem społecznego funkcjonowania osób starszych, ale także otyłych czy niepełnosprawnych oraz międzypokoleniowy dialog licealistek z kobietami, które przeżyły obóz w Ravensbrück. Fragmenty rejestracji spektakli oraz krótki wykład stanowią wprowadzenie do tematu współpracy z młodzieżą w kontekście trudnych, ale ważnych dla nich problemów. Tak pojmowany teatr daje możliwość praktycznej refleksji także na tematy tabu, które z perspektywy nauczyciela wydają się trudne do podejmowania z uczniami.

23 marca 2013 (sobota) 9.30-16.00

Warsztat dramaturgiczny – poznanie możliwości tworzenia tekstu na scenęprowadzenie: Justyna Lipko- Konieczna, Teatr Studio im. Stanisława Witkiewicza w WarszawieCelem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom umiejętności pracy z tekstem pod kątem dramaturgicznym, a także umiejętności rozszyfrowywania dramaturgicznej intencji i dynamiki spektaklu. Założeniem warsztatu jest pokazanie metod i narzędzi pracy dramaturgicznej, skoncentrowanej zarówno wokół tekstów będących punktem wyjścia do tworzenia spektaklu, jak i wokół pojęcia dramaturgii spektaklu. Celem jest rozpoznanie dramaturgicznej linii spektaklu, na którą składać się mogą zarówno tekst literacki, jak i zgromadzone wokół niego inne teksty kultury: obrazy, filmy, teksty o charakterze publicystycznym, elementy popkultury, biografie postaci etc.

5 kwietnia 2013 (piątek) 15.30-18.30 i 6 kwietnia 2013 (sobota) 9.30-16.00

Praca reżyserska z grupą uczniów- aktorów amatorów. Osią warsztatu będzie praktyczna refleksja wokół pytań: Jak pracować z szacunkiem dla osób, które zapraszam do tworzenia spektaklu? Jak inspirować się i swoich uczniów do tworzenia teatru? Po co robić teatr?

prowadzenie: Tomasz Daszczuk (Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej)Justyna Sobczyk (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego)Uczestnicy warsztatu poznają kolejne etapy tworzenia spektaklu z grupą amatorów na baziepowstałych scenariuszy. W programie:- etap improwizacji-c.d. pisania scenariusza na scenie,- pierwsze próby reżyserskie, praca z aktorami/ amatorami nad rolą- montowanie scen, tworzenie linii dramaturgicznej- dawanie informacji zwrotnej jako bazy dla dobrej współpracy

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności