fbpx
EDUKACJA TEATRALNA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – RAPORT

EDUKACJA TEATRALNA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – RAPORT

Edukacja wczesnoszkolna to często moment pierwszego spotkania dziecka ze sztuką teatru. Obraz teatru, jaki rodzi się z tych pierwszych wrażeń małych widzów oraz obraz...
opublikowano 6 czerwca 2013

Edukacja wczesnoszkolna to często moment pierwszego spotkania dziecka ze sztuką teatru. Obraz teatru, jaki rodzi się z tych pierwszych wrażeń małych widzów oraz obraz świata, jaki przekazuje im spektakl, pozostaje często w ich pamięci jako doświadczenie, do którego odwołują się potem jako świadomi widzowie. Dlatego warto sprawdzić, jaki teatr trafia do szkół i jakie pokolenie widzów nam wyrośnie.

Projekt „Teatralny plac zabaw Jana Dormana”, który ma być przykładem dobrej praktyki w zakresie teatru dla dzieci w wieku szkolnym, został rozszerzony o badania socjologiczne sytuacji edukacji teatralnej w szkole. Chcieliśmy zbadać kontekst, w jakim funkcjonuje nasz projekt. Objazd spektaklu po szkołach podstawowych w całej Polsce jest znakomitą okazją, żeby przyjrzeć się stopniu zaawansowania działań edukacyjno-teatralnych przeznaczonych dla uczniów podstawówek. Czy teatr jest obecny w szkole? Jakie spektakle oglądają dzieci? W jaki sposób ta oferta trafia do szkół?

W wybranych szkołach podstawowych uczestniczących w projekcie socjologowie przeprowadzili pogłębione wywiady indywidualne z dyrektorami szkół oraz z osobami odpowiedzialnymi za wybór wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczą uczniowie. Badania zakończyły się opublikowaniem raportu na temat poszczególnych modeli rozwoju edukacji teatralnej na poziomie wczesnoszkolnym. Raport stanowi podstawę do szukania konkretnych rozwiązań dotyczących poprawy sytuacji edukacji teatralnej w szkołach.

Nasze badania pozwolą na zapoznanie się z różnymi modelami realizowania edukacji teatralnej w szkołach podstawowych. Przyjrzeliśmy się rozmaitym typom działania, zastanowimy się, które z nich warto wspierać i rozwijać. Stawiając pytania o bariery i możliwości związane z organizacją życia teatralnego w szkole, spróbujemy zarysować kontekst, w jakim edukacja teatralna funkcjonuje w szkołach podstawowych zarówno w małych miejscowościach, jak i w stolicy. Mamy nadzieję, że wnioski płynące z raportu opublikowanego po zakończeniu badania pozwolą na wprowadzenie rozwiązań systemowych, które przyczynią się do upowszechniania oraz podwyższania poziomu edukacji teatralnej realizowanej przez placówki oświatowe.

Pobierz raport „Edukacja teatralna w szkołach podstawowych” tutaj (PDF, 1,27 MB)

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności