fbpx
East European Performing Arts Platform

East European Performing Arts Platform

Wschodnioeuropejska Platforma Sztuk Performatywnych (East European Performing Arts Platform) jest organizacją na rzecz rozwoju sztuk performatywnych (teatru i tańca) w Europie...
opublikowano 1 września 2013

Wschodnioeuropejska Platforma Sztuk Performatywnych (East European Performing Arts Platform) jest organizacją na rzecz rozwoju sztuk performatywnych (teatru i tańca) w Europie Środkowej i Wschodniej. Projekt jest skierowany do twórców, kuratorów, osób prowadzących niezależne ośrodki artystyczne i festiwale oraz teoretyków z 19 państw, w tym krajów bałkańskich i krajów Partnerstwa Wschodniego. Założeniem Platformy jest wspieranie i ułatwianie międzynarodowej wymiany między artystami i działaczami, a także opracowanie i rozwijanie programów edukacyjnych w dziedzinie sztuk performatywnych.

Do jednych z najważniejszych działań EEPAP należą szeroko rozwinięte programy rezydencyjne dla twórców teatralnych, choreografów, młodych menadżerów i producentów, których partnerami są znaczące ośrodki taneczne i teatralne oraz festiwale w Polsce i Europie. Właśnie rozpoczął się nabór do drugiej edycji Programu Rezydencji i Praktyk.

W tym roku EEPAP proponuje 11 rezydencji i praktyk, które odbędą się jesienią i zimą 2013 w instytucjach i na festiwalach w Polsce, Bośni i Hercegowinie oraz Rumunii.

Program przeznaczony jest dla: menadżerów programowych oraz producentów z sektora festiwali sztuk performatywnych (teatr i taniec); osób reprezentujących niezależne instytucje sztuk performatywnych oraz projekty z państw Partnerstwa Wschodniego; krytyków zajmujących się tematyką współczesnego teatru; scenografów spektakli tanecznych.

O udział w rezydencjach mogą ubiegać się mieszkańcy następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Węgry.

Każda z rezydencji rozpocznie się na tydzień lub kilka dni przed rozpoczęciem tegorocznej edycji goszczącego festiwalu i będzie trwała przez cały jego okres. Kurator, krytyk, menadżer lub producent będzie uczestniczył w końcowej fazie przygotowań do festiwalu, jak również rożnych działaniach organizacyjnych w czasie jego trwania. Niektóre festiwale mogą zaproponować pracę przy relacjonowaniu wydarzeń (pisanie lub korekta raportów lub esejów dotyczących spektakli i wydarzeń).

Szczegółowy opis poszczególnych programów rezydencyjnych wraz z wymaganiami i planowanymi zadaniami znajduje się poniżej. Jako że w większości przypadków językiem obowiązującym w komunikacji podczas programów jest język angielski, a odbiorcami części programów będą osoby spoza Polski, treść ogłoszenia i opisy zostały przygotowane w języku angielskim.

Warunki:- wybranym uczestnikom organizator zapewni darmowe zakwaterowanie, przelot oraz stypendium na pokrycie kosztów pobytu;- każda osoba może ubiegać się o uczestnictwo w jednym programie rezydencyjnym, jednakże istnieje możliwość złożenia zgłoszenia na drugi, opcjonalny program – zgłoszenie będzie rozpatrzone w przypadku braku miejsc na program pierwszego wyboru. Osoba pragnąca zgłosić się na więcej niż jeden program powinna wyraźnie zaznaczyć, który z programów jest drugim wyborem.- wymagane jest biegłe posługiwanie się językiem angielskim (prócz języka ojczystego)Dla programu Dialog-1 poza biegłą znajomością języka angielskiego wymagana jest podstawowa znajomość języka polskiego.Językiem obowiązującym na warsztatach odbywających się podczas programu na Festiwalu Mess jest język angielski.- nie ma ograniczeń wiekowych.

Aby zgłosić się do Programu należy przygotować indywidualne zgłoszenie zawierające:- krótki list motywacyjny uzasadniający wybór danego programu- krótkie podsumowanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego (do 2 stron)- CV (maksymalnie 1 strona)- wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z podaniem kodu wybranego programu.

Zgłoszenia nie będą odsyłane.

Zgłoszenia należy przesłać na adres molik.ewa@gmail.com z kopią na adres emolik@eepap.org

Termin nadesłania zgłoszeń na drugi Program Rezydencji i Praktyk upływa 1 września 2013.Z wybranymi uczestnikami organizatorzy skontaktują się do 7 września 2013.

Wyboru uczestników dokona komisja, w której skład wchodzą członkowie sieci EEPAP oraz organizacji współpracujących, organizujących Program.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie www.eepap.org

Kurator programu: Goran Injac oraz zespół Wschodnioeuropejskiej Platformy Sztuk Performatywnych.

Opis programów:

1. Dialog International Theatre Festival, Wroclaw, Polandmore info: www.dialogfestival.pl

Residence DIALOG-1 – October 09 to 19, 2013.Residence code: DIALOG-1One position.Profile: performing arts critic.Responsibilities: active role in festival organizing activities and dramaturgical coverage of the 2013 festival edition.

2. International Theatre Festival MESS, Sarajevo, Bosnia and Hercegovinamore info: www.mess.ba

Residence MESS-1 – October 1 to 5, 2013.Residence Code: MESS – 1Up to five positions.Profile: set designer, visual artist working in the field of performing artsResponsibilities: part in 3 days Workshop in set design led by Jan-Willem Van De Bosch (UK) and Liz Cooke (UK) organized by MESS Festival and British Council, supported by EEPAP.Residence MESS – 1 is designed as a workshop for theatre professionals dealing with the set design and visual aspects of the performing arts productions.

3. TEMPS D’ IMAGES FESTIVAL, Cluj, Romaniamore info: www.colectiva.ro

Residence CLUJ-1  – November, 4 to 18, 2013Residence Code: CLUJ-1One positionProfile: project manager, production manager in the field of performing arts, criticResponsibilities: international relations and organization activities, work with international companies and festival guest.

4. Krakow Theatre Reminiscences Festival, Krakow and National Stary Theatre, Krakow, Polandmore info: www.krt-festival.plwww.stary.pl

Residence KTR-1 – October, 8 to 22, 2013Residence Code: KTR-1One positionProfile: theatre and art critic, PRResponsibilities: preparation of the texts and materials for promotional purposes, organization activities during the festival and National Stary Theatre showcase.

5. Theatre Confrontation Festival, Lublin, Polandmore info: www.konfrontacje.pl

Residence LTC-1 – October, 7 to 21, 2013Residence Code: LTC – 1Profile: festival producer, project managerResponsibilities: participation in the preparation and production of the main festival program  additional festival events. Organization activities and work with international companies and guest.

6. Zbigniew Raszewski Theatre Institute, Warsaw, Polandmore info: www.instytut-teatralny.pl

Residence: IT-1 – November, 5 to 25, 2013Residence Code: IT-1Residence: IT-2 – December, 1 to 20, 2013Residence Code: IT-2Two positionsProfile: international project manager, theatre criticResponsibilities: internship in the International Project Department, promotional and organization activities.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności