fbpx
Teatr Polska 2014 – rusza nabór wniosków

Teatr Polska 2014 – rusza nabór wniosków

12 marca 2014 roku Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego rozpoczyna nabór wniosków do pierwszego etapu programu Teatr Polska 2014.  Zgłoszenia będą przyjmowane do...
opublikowano 12 marca 2014

12 marca 2014 roku Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego rozpoczyna nabór wniosków do pierwszego etapu programu Teatr Polska 2014.  Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 kwietnia 2014 r.

Program Teatr Polska został zainicjowany w 2009 roku w celu ułatwienia dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zintensyfikowanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury. W ramach programu teatry instytucjonalne, niezależne i stowarzyszenia mogą ubiegać się o dofinansowanie prezentacji spektaklu w małych miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego, ale które posiadają infrastrukturę umożliwiającą prezentację przedstawienia.

Kwalifikacje do programu odbywają się dwuetapowo: w pierwszym etapie zgłoszone spektakle uzyskują rekomendacje Komisji Artystycznej Programu. W tym roku Komisja Artystyczna może również wskazać spektakle, poza konkursem, których udział w programie pozytywnie wpłynie na wartość artystyczną i merytoryczną programu i które, razem z rekomendacjami konkursowymi, kwalifikują się do drugiego etapu. Następnie Komitet Organizacyjny Programu ocenia wiarygodność organizacyjną i finansową projektów. W drugim etapie teatry przedstawiają uzgodnione z lokalnymi ośrodkami kultury trasy objazdów.

Zgłoszenie spektaklu do pierwszego etapu polega na przesłaniu na adres Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego do dnia 8 kwietnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) następujących dokumentów

  1. wypełnionej karty zgłoszeniowej (z opisem spektaklu, krótkim opisem działań edukacyjnych towarzyszących pokazom oraz opisem planowanej trasy – zasięg, liczba planowanych spektakli, województwa, miejscowości),
  2. programu spektaklu lub materiałów promocyjnych
  3. wyboru recenzji i innych relacji prasowych,
  4. dokumentacji DVD spektaklu (w postaci zapisu technicznego spektaklu, nagranych w 10 kopiach, oddzielnie zapakowanych i uprzednio sprawdzonych, w formatach dvd mpeg2 lub wmv  oraz 6 kopii 5- minutowego skrótu – trailera),
  5. dokumentów (również w formie oświadczeń) potwierdzających uregulowanie praw autorskich, związanych z eksploatacją spektaklu,
  6. dokumentów potwierdzające status prawny Wnioskodawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru).  

STRONA INTERNETOWA:

www.polska.e-teatr.pl

KONTAKT:

Klaudia Madziarkoordynatorka projektutel. 22 501 70 23e-mail: polska@instytut-teatralny.pl

Do pobrania:

TEATR POLSKA:

Program Teatr Polska został zainicjowany w 2009 roku w celu ułatwienia dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zintensyfikowanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury. W ramach programu teatry instytucjonalne, niezależne i stowarzyszenia mogą ubiegać się o dofinansowanie prezentacji spektaklu w małych miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego, ale które posiadają infrastrukturę umożliwiającą prezentację przedstawienia. 

Inspiracją dla powstania Teatru Polska był Teatr Reduta Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, który w okresie Drugiej Rzeczpospolitej organizował tournées spektakli po ziemiach polskich. W repertuarze znalazła się wówczas klasyka światowa (Szekspir, Molier) oraz polski repertuar – dawny i współczesny (Słowacki, Fredro, Żeromski). Przedsięwzięcie miało na celu zaktywizowanie środowisk małych miasteczek i przybliżenie mieszkańcom najważniejszych osiągnięć kultury polskiej w tamtym okresie. Objazdy odbywały się sezonowo w okresie zimowym i letnim. W ramach „teatru objazdowego” zespół Reduty przemierzył cały obszar ówczesnych ziem polskich. 

Do programu Teatr Polska 2009 zgłosiło się 77 spektakli. Spośród nich Komisja Artystyczna wyłoniła 20 przedstawień, które tym samym zakwalifikowały się do drugiego etapu. Komitet Organizacyjny przyznał dotacje 16 teatrom. Objazdy trwały od 12 września do 13 grudnia 2009. Teatry odwiedziły 73 miejscowości w Polsce, odbyło się w sumie 107 przedstawień, które zobaczyło ponad 21 tysięcy widzów. Przygotowana została baza blisko 200 ośrodków kultury posiadających sale teatralne, która jest nadal rozbudowywana.  

Program Teatr Polska 2010 umożliwił zorganizowanie objazdów 17 teatrom. Prezentacje odbywały się od 12 czerwca do 11 grudnia 2010 r. Odbyło się 158 prezentacji w 116 miejscowościach. Zaangażowanych zostało 99 ośrodków kultury, oprócz tego szkoły, udostępniano również przestrzenie miejskie i prywatne. Spektakle obejrzało 35 567 widzów, odbyło się także 219 godzin warsztatów, dyskusji, spotkań z aktorami i autorami sztuk.  

Program Teatr Polska 2011, który odbył się w dniach od 18 czerwca do 15 grudnia 2011 r., to 175 prezentacji spektakli w 16 województwach. Teatry gościły w 122 miejscowościach, 117 razy zaangażowane zostały domy kultury, a program zgromadził 35 024 widzów. Odbyło się 121 warsztatów i 30 spotkań z publicznością.  

Program Teatr Polska 2012 trwał między 8 lipca a 11 grudnia 2012 roku. Teatry z 175 prezentacjami 15 spektakli odwiedziły 88 miejscowości w całym kraju. Odbyło się również 122 godzin warsztatów. Spektakle obejrzało w sumie 26 460 widzów.

Teatr Polska 2013 to 173 pokazy 15 spektakli  w 106 miejscowościach, które obejrzało 29 071 widzów.

Program Teatr Polska organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności