fbpx
WYNIKI KONKURSU WYDAWNICZEGO

WYNIKI KONKURSU WYDAWNICZEGO

Konkurs został ogłoszony w celu wyłonienia publikacji finansowanych i wydawanych przez IT w ramach serii Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego. Istotna jest jego otwarta...
opublikowano 1 grudnia 2014

Konkurs został ogłoszony w celu wyłonienia publikacji finansowanych i wydawanych przez IT w ramach serii Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego. Istotna jest jego otwarta formuła, która umożliwia wszystkim autorom, którzy są zainteresowani współpracą z Instytutem – niezależnie od ich instytucjonalnych afiliacji czy dorobku – przedstawienia swoich propozycji.

Celem Konkursu Wydawniczego jest wspieranie rozwoju rodzimej refleksji poświęconej sztuce scenicznej, w tym w szczególności teatrowi polskiemu, a także przedstawieniom kulturowym i performansom poprzez wydawanie oryginalnych, niepublikowanych wcześniej rozpraw i monografii. W regulaminie zapowiedziano, że Instytut będzie wspierał w szczególności te projekty, które podejmują problematykę teatru polskiego w szerszym kontekście badania kultury, rozpoznając rozmaite funkcje, jakie spełnia on wobec wspólnoty kulturowej. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkają się propozycje, w których teatr traktowany jest jako medium spraw publicznych, mechanizmów wyłaniania i przepracowywania tożsamości i świadomości zbiorowej, ujawniania afektów decydujących o dynamice kultury i życia zbiorowego

Regulamin przewiduje, że zasadniczo w każdej edycji wyłoniony zostanie jeden projekt do realizacji, choć jury zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego projektu, jak również do rezygnacji z wyboru projektów w danym roku.

Na I edycję Konkursu Wydawniczego Instytutu Teatralnego nadesłano 32 projekty. Po zapoznaniu się z aplikacjami jury w składzie dyrektor Instytutu Teatralnego – Dorota Buchwald, zastępca dyrektora ds. programowych – Dariusz Kosiński i kierowniczka Działu Naukowo-Wydawniczego – Agata Adamiecka-Sitek postanowiło wyłonić do realizacji dwa projekty, które najpełniej odpowiadają kryteriom konkursu:

Dorota Sajewska „Ciało i archiwum. Kulturowa rekonstrukcja Wielkiej Wojny”Łucja Iwanczewska „Polski teatr intelektualnej wspólnoty”

Korzystając z przewidzianej w regulaminie możliwości, jury zdecydowało, że projekt Doroty Sajewskiej będzie realizowany od stycznia 2015, natomiast projekt Łucji Iwanczewskiej od stycznia 2016 roku. W związku z tym kolejna edycja Konkursu Wydawniczego zostanie ogłoszona w czerwcu 2016 roku i będzie dotyczyć projektów realizowanych od stycznia 2017 roku.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności