fbpx
Gdzie powstanie mural Jakuba Woynarowskiego?

Gdzie powstanie mural Jakuba Woynarowskiego?

Do 20 czerwca składać można oferty na realizację projektu muralu Jakuba Woynarowskiego „Przeżyjemy w teatrze”. Zaproszenie ma charakter otwarty, Instytut Teatralny...
opublikowano 12 czerwca 2015

Do 20 czerwca składać można oferty na realizację projektu muralu Jakuba Woynarowskiego „Przeżyjemy w teatrze”. Zaproszenie ma charakter otwarty, Instytut Teatralny sfinansuje realizację przynajmniej jednej pracy w którymś z polskich miast.

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie eksplikacji tekstowej, przy czym możliwe jest ich uzupełnienie o materiały wideo, prezentacje multimedialne itp. Każda eksplikacja powinna zawierać informację na temat wnioskującego o realizację projektu (w tym dane kontaktowe), miejsca realizacji oraz wstępny kosztorys. Wyboru projektu dokona Komisja, w skład której wchodzą: dyrekcja Instytutu Teatralnego, dyrekcja BWA Warszawa oraz autor Jakub Woynarowski. Instytut pokryje koszt przynajmniej jednej realizacji projektu oraz umożliwi jego dostosowanie do konkretnej lokalizacji.

Nabór przebiegać będzie w dwóch etapach:Etap 1: do 20 czerwca 2015 roku – nadsyłanie zgłoszeńEtap 2: 30 czerwca 2015 roku – wybór podmiotu lub podmiotów zaproszonych do realizacji projektu muralu

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: sekretariat@instytut-teatralny.pl, tel. 22 501 70 02.Instytut jest również otwarty na realizację projektu z własnych środków na wybranej przez siebie ścianie – konieczna jest jednak akceptacja autora oraz Instytutu i BWA Warszawa.

Projekt muralu autorstwa Jakuba Woynarowskiego został przygotowany z okazji jubileuszu 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO w POLSCE i stanowi interpretację towarzyszącego obchodom hasła „Przeżyjemy w teatrze”. Ma ono przypominać, że zarówno w przeszłości, jak i obecnie, to właśnie teatr jest ważnym miejscem dyskusji i refleksji na temat rzeczywistości.

Autor nawiązuje w projekcie do konwencji graficznych z czasów kształtowania się modelu polskiego teatru publicznego. Umieszczone w centralnym punkcie oko odsyła do twórczości XVIII-wiecznego architekta Claude’a-Nicolasa Ledoux, jak i do dzieł XX-wiecznego awangardowego malarza René Magritte’a. Jednak – jak podkreśla Woynarowski – „pomimo odwołań do oświeceniowej ikonografii, rozpiętej między racjonalizmem a mistycyzmem, wielkoformatowa kompozycja wyraża bardziej uniwersalne napięcia”. Początkowo mural miał powstać na zachodniej ścianie „Kamienicy pod Żaglowcem” mieszczącej się na ul. Siennej 45 w Warszawie. Kierując się dobrem projektu oraz mając w pamięci główną ideę obchodów, dla których słowo „publiczny” jest słowem kluczowym, Instytut Teatralny zdecydował jednak, że praca Jakuba Woynarowskiego powinna stać się „dobrem publicznym” w inny sposób i zostać zrealizowana w innym miejscu lub miejscach.

W pierwszej kolejności  projekt został wykorzystany na polach eksploatacji wskazanych szczegółowo w licencji (m.in. na artykułach użytkowych, takich jak koszulki, torby, plakaty i pocztówki). Warunki oraz przykłady użycia opisane są na stronie www.250teatr.pl. Licencja nie obejmuje rozpowszechniania projektu lub jego adaptacji jako muralu (rozumianego jako wielkoformatowa grafika na ścianach budynków lub innych powierzchniach znajdujących się w przestrzeni publicznej). Realizacja takiego muralu odbywać może się na określonych, wymienionych wyżej zasadach.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności