fbpx
Interaktywny warsztat z Julią Rowntree w Instytucie Teatralnym

Interaktywny warsztat z Julią Rowntree w Instytucie Teatralnym

9 października w Instytucie Teatralnym Julia Rowntree przeprowadzi warsztat „Kreatywna współpraca z partnerami" dotyczący m.in. pozyskiwania funduszy jako elementu procesu...
opublikowano 14 września 2015

9 października w Instytucie Teatralnym Julia Rowntree przeprowadzi warsztat „Kreatywna współpraca z partnerami” dotyczący m.in. pozyskiwania funduszy jako elementu procesu kreatywnego. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 października.

Julia Rowntree to założycielka i współzarządzająca organizacji artystycznej Clayground Collective, była dyrektor do spraw rozwoju LIFT – Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Londynie, autorka wydanej przez Routledge książki„Changing The Performance – A Companion Guide to Arts, Business and Civic Engagement”, której polskie tłumaczenie przygotowuje obecnie Instytut Teatralny.

Rowntree twierdzi, że pieniądze są ważne, ale idee i wartości są jeszcze ważniejsze W warsztacie „Kreatywna współpraca z partnerami” przedstawi zagadnienie pozyskiwania funduszy i zaangażowania międzysektorowego jako elementów procesu kreatywnego. Opowie o tym, jak w ciągu dwudziestu lat wraz ze współpracownikami poszukiwała sponsorów biznesowych i generowała wsparcie ze strony instytucji obywatelskich dla Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Londynie (LIFT 1986-2006). Według Rowntree ówczesne zasady działania wciąż nie tracą na ważności.

Warsztat opierający się na doświadczeniach badaczki i aktywistki poruszy trzy rodzaje wsparcia:1) wsparcie biznesu poprzez sponsorowanie na zasadach komercyjnych;2) program współpracy adresowany do świata biznesu i społeczności obywatelskich;3) indywidualne programy.

Podczas warsztatu prowadząca wyjaśni także, jak budować procesy pozyskiwania funduszy w harmonii z wartościami artystycznymi w szerszym kontekście społecznym, kulturowym, ekonomicznym i ekologicznym. Julia nie wskaże konkretnych źródeł finansowania, będzie jednak zachęcać uczestników do zmiany sposobu myślenia o tym, co ma się do zaoferowania światu. W świetle coraz większych trudności z pozyskiwaniem funduszy na sztukę, w czasach głębokich zmian gospodarczych i społecznych, trzeba mieć wiele odwagi, by o nie powalczyć.

Warsztat, który prowadzony będzie w języku angielskim, skierowany jest do osób reprezentujących organizacje artystyczne różnych szczebli. Udział w nim jest bezpłatny. Odbędzie się on między 10:00 a 16:00 (z przerwą na lunch) w siedzibie IT. Wieczorem zaś, o godzinie 18:00, odbędzie się otwarta dla publiczności debata pt. „Partner czy płatnik O instytucjach kultury, sponsorach i partnerstwie”. Rozmowę, w której weźmie udział również Julia Rowntree, poprowadzą Anna Galas-Kosil i Paweł Płoski.

Zgłoszenia swojego udziału w warsztacie można przesyłać do 1 października na adres: anna.galas@instytut-teatralny.pl.

fot. Ali Zaidi 

PRZEBIEG WARSZTATU:

Na początku spróbujemy stworzyć język fundraisingu i określimy motywacje zapewniania wsparcia. Przyjrzymy się temu, jak od zera budować kampanie pozyskiwania sponsorów komercyjnych, jak zmiany polityczne i gospodarcze wpływają na zbieranie funduszy. Opiszemy szereg indywidualnych modeli, a ich podstawowe zasady zostaną omówione szczegółowo.

W kolejnej części uczestnicy w 3- lub 4-osobowych grupach przygotują prezentację w oparciu o jedną z opisanych form wsparcia, przedstawiając ją w jasny i atrakcyjny sposób pozostałym. Ci zadecydują, czy zasługuje ona na dofinansowanie.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności