fbpx
NIKT MNIE NIE ZNA – WYSPIAŃSKI NIEKANONICZNY

NIKT MNIE NIE ZNA – WYSPIAŃSKI NIEKANONICZNY

NIKT MNIE NIE ZNAWYSPIAŃSKI NIEKANONICZNY7-8 grudnia 2015Instytut Teatralny rozpoczyna kolejną edycję programu NIKT MNIE NIE ZNA, którego celem jest ożywienie naukowego i...
opublikowano 18 września 2015

NIKT MNIE NIE ZNAWYSPIAŃSKI NIEKANONICZNY

7-8 grudnia 2015

Instytut Teatralny rozpoczyna kolejną edycję programu NIKT MNIE NIE ZNA, którego celem jest ożywienie naukowego i twórczego zainteresowania zapomnianą lub słabo obecną w praktyce interpretacyjnej i scenicznej dramaturgią polską. Edycja realizowana w latach 2015–2017 poświęcona będzie dramaturgii Stanisława Wyspiańskiego. Zasadą projektu jest inicjowanie dialogu oraz integrowanie pracy badawczej i poszukiwań artystycznych. Efektem będzie cykl czytań scenicznych przygotowanych przez ważnych reżyserów młodego i średniego pokolenia, a także tom zbiorowy, zawierający teksty  przygotowane na otwierającą projekt konferencję oraz powstałe w czasie pracy nad czytaniami: interpretacje dramatów, zapisy rozmów, komentarze reżyserskie i dramaturgiczne czy sceniczne opracowania tekstów dramatycznych Wyspiańskiego.

Mamy poczucie, że właśnie w przypadku dramaturgii Wyspiańskiego, tak silnie splecionej z praktyką sceniczną autora, uruchamianie dialogu między filologiczną i teatrologiczną refleksją a twórczością sceniczną może przynieść interesujące rezultaty.

Zapraszamy do udziału w otwierającej projekt konferencji WYSPIAŃSKI NIEKANONICZNY.

Jej celem jest z jednej strony podjęcie refleksji nad istniejącym kanonem tekstów Wyspiańskiego i dokonaniami teatru polskiego w zakresie scenicznej realizacji jego dramatów, a z drugiej wskazanie nierozpoznanych i niezrealizowanych możliwości interpretacyjnych i inscenizacyjnych twórczości Wyspiańskiego. Szczególnie interesować nas będą propozycje odnoszące się do tekstów, które obecne są marginalnie w dotychczasowej praktyce polskiego teatru, a także w refleksji naukowej, takich jak Meleager, Protesilas i Laodamia, Legenda, Legion, Lelewel, Achilleis, Daniel czy Zygmunt August. Interesować nas będą także dzieła o niejednoznacznym statusie gatunkowym, takie jak Hamlet czy Requiem, oraz niekanoniczne interpretacje dzieł zaliczanych do kanonu twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

Wybrane referaty zostaną włączone do tomu zamykającego projekt. Mamy także nadzieje, że konferencja wyłoni grono badaczy zainteresowanych uczestnictwem w kolejnych etapach projektu.

Udział w konferencji nie wymaga wniesienia opłaty. Zgłoszenia tematów wraz z krótkimi streszczeniami prosimy przesyłać na adres aadamiecka@instytut-teatralny.pl do 30 października 2015.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności