Wyniki Konkursu im. Jana Dormana

Wyniki Konkursu im. Jana Dormana

Poznaliśmy wyniki ogłoszonego przez Instytut Teatralny Konkursu im. Jana Dormana. Laureaci wyłonieni zostali podczas obrad Komisji Ekspertów.Spośród 117 nadesłanych...
opublikowano 1 października 2015

Poznaliśmy wyniki ogłoszonego przez Instytut Teatralny Konkursu im. Jana Dormana. Laureaci wyłonieni zostali podczas obrad Komisji Ekspertów.

Spośród 117 nadesłanych wniosków, dofinansowanie otrzymują następujące projekty:1. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu2. Stowarzyszenie Artystów BLISKI WSCHÓD3. Fundacja „Dom Kultury”4. Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego5. TEATR FIGUR KRAKÓW Fundacja Działań Twórczych6. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku7. TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA im. Jana Dormana8. Fundacja „Da Radę”9. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

Komisja Ekspertów, w skład której weszli: Dariusz Chętkowski, Wojciech Faruga, Zbigniew Rudziński, Justyna Sobczyk i Bogumiła Stachurska, zdecydowała, że wszyscy beneficjenci otrzymują 100 % wnioskowanej kwoty. Decyzja Komisji Ekspertów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Konkurs im. Jana Dormana to konkurs na produkcję i eksploatację spektaklu dla dzieci i/lub młodzieży, który będzie prezentowany w placówkach oświatowych wraz z towarzyszącymi mu działaniami edukacyjnymi. Jego celem jest podniesienie jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w szkołach i przedszkolach. Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Zdaniem organizatorów Konkursu jego eksperymentalna twórczość oraz głęboko podmiotowe traktowanie dziecka jako odbiorcy sztuki będą wytyczały kierunki dalszego rozwoju artystycznego teatru dla dzieci i młodzieży oraz stworzą nową jakość współpracy pomiędzy teatrem i szkołą.

Konkurs im. Jana Dormana organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

TABELA WYNIKÓW

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności