fbpx
Wyniki Konkursu im. Jana Dormana

Wyniki Konkursu im. Jana Dormana

Poznaliśmy wyniki ogłoszonego przez Instytut Teatralny Konkursu im. Jana Dormana. Laureaci wyłonieni zostali podczas obrad Komisji Ekspertów.Spośród 117 nadesłanych...
opublikowano 1 października 2015

Poznaliśmy wyniki ogłoszonego przez Instytut Teatralny Konkursu im. Jana Dormana. Laureaci wyłonieni zostali podczas obrad Komisji Ekspertów.

Spośród 117 nadesłanych wniosków, dofinansowanie otrzymują następujące projekty:1. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu2. Stowarzyszenie Artystów BLISKI WSCHÓD3. Fundacja „Dom Kultury”4. Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego5. TEATR FIGUR KRAKÓW Fundacja Działań Twórczych6. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku7. TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA im. Jana Dormana8. Fundacja „Da Radę”9. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

Komisja Ekspertów, w skład której weszli: Dariusz Chętkowski, Wojciech Faruga, Zbigniew Rudziński, Justyna Sobczyk i Bogumiła Stachurska, zdecydowała, że wszyscy beneficjenci otrzymują 100 % wnioskowanej kwoty. Decyzja Komisji Ekspertów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Konkurs im. Jana Dormana to konkurs na produkcję i eksploatację spektaklu dla dzieci i/lub młodzieży, który będzie prezentowany w placówkach oświatowych wraz z towarzyszącymi mu działaniami edukacyjnymi. Jego celem jest podniesienie jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w szkołach i przedszkolach. Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Zdaniem organizatorów Konkursu jego eksperymentalna twórczość oraz głęboko podmiotowe traktowanie dziecka jako odbiorcy sztuki będą wytyczały kierunki dalszego rozwoju artystycznego teatru dla dzieci i młodzieży oraz stworzą nową jakość współpracy pomiędzy teatrem i szkołą.

Konkurs im. Jana Dormana organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

TABELA WYNIKÓW

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności