fbpx
Zwycięzcy pierwszej edycji Konkursu Fotografii Teatralnej

Zwycięzcy pierwszej edycji Konkursu Fotografii Teatralnej

Katarzyna Machniewicz i Adam Golec zostali laureatami pierwszej edycji Konkursu Fotografii Teatralnej. Jury przyznało też nagrodę specjalną, która trafiła do Jakuba...
opublikowano 23 listopada 2015

Katarzyna Machniewicz i Adam Golec zostali laureatami pierwszej edycji Konkursu Fotografii Teatralnej. Jury przyznało też nagrodę specjalną, która trafiła do Jakuba Markiewicza. Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe – po 20 tysięcy złotych. Organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego Konkurs towarzyszy obchodom 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE.

O miano najlepszych teatralnych zdjęć sezonu, w dwóch kategoriach, walczyły prace 16 finalistów. W tym gronie znaleźli się: Paulina Dadas, Rafał Depa, Antoni Grałek, Katarzyna Machniewicz, Jakub Markiewicz, Piotr Polak, Bartek Warzecha, Jakub Wittchen (wszyscy w kategorii „teatralne zdjęcie sezonu”) oraz Szymon Bogacz (Nadobnisie i koczkodany, reż. Pia Partum, Teatr im. Norwida w Jeleniej Górze), Adam Golec (Chór sierot, reż. Jerzy Zoń, Teatr KTO w Krakowie), Karol Krukowski ( INNI, czyli wszyscy  – warsztaty, Wrocławski Teatr Lalek), Jakub Markiewicz ( Jewrope , choreografia Yoshiko Waki, PTT & Bodytalk w Poznaniu), Klaudyna Schub ert (Vala Tanz Show, prod. Tomasz Foltyn), Wojciech Sobolewski (Tit Anik, reż. Kaya Kołodziejczyk, TR Warszawa), Tomasz Tyndyk (Męczennic y, reż. Grzegorz Jarzyna, TR Warszawa), Bartek Warzecha ( Niewidzialny chłopiec , reż. Weronika Szczawińska, Wrocławski Teatr Współczesny), Jakub Wittchen (Collective jumps, koncepcja i choreografia: Isabelle Schad we współpracy z Laurent Goldringie m, Art Station Foundation w Poznaniu), Maciej Z akrzewski (Exordial, choreografia, koncept, kostiumy i scenografia: Paulina Jaksim, Katarzyna Kulmińska PTT w Poznaniu) i Waldemar Zdrojewski (UNREAL. Ziarno emocji  Atsushi Takenouchi , pokazy w Warszawie) – wszyscy w kategorii „zestaw dokumentacyjny premiery”.

Międzynarodowe jury (w składzie: Agata Adamiecka-Sitek – badaczka teatru, kierowniczka działu naukowo-wydawniczego w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego – przewodnicząca Jury, Thomas Aurin – fotograf teatralny, Rafał Milach – fotograf dokumentalista, Artur Sienicki – operator, autor zdjęć, reżyser światła i projekcji wideo, Małgorzata Szczęśniak – scenografka i autorka kostiumów oraz Marta Szymańska – wiceprezeska Fundacji Archeologia Fotografii) zakwalifikowało ich fotografie do ostatniego etapu Konkursu po obejrzeniu ponad dwóch tysięcy zdjęć, nadesłanych przez 170 zawodowych artystów-fotografików oraz amatorów.

Wszystkie finałowe prace – jak podkreślono – są nie tylko efektem dobrego warsztatu, ale przede wszystkim odważną, autorską i subiektywną obserwacją teatru – na scenie i poza nią. To także fotografie, które opierają się komercyjnym oczekiwaniom i presji reklamowej atrakcyjności.

Ostatecznie za najlepsze prace członkowie jury uznali fotografie autorstwa Katarzyny Machniewicz (w kategorii „teatralne zdjęcie sezonu”) oraz Adama Golca („zestaw dokumentacyjny premiery”). Nagrodę specjalną w postaci zaproszenia do wykonania serwisu fotograficznego przedstawienia „Francuzi” w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego otrzymał z kolei Jakub Markiewicz.

Doceniając wysoki poziom artystyczny nadesłanych prac, jury zdecydowało także, że na wystawach pokonkursowych znajdą się fotografie aż 65 autorów.

Poniżej werdykt jury wraz z jego uzasadnieniem:

Po ponad 10-godzinnych obradach, wyłaniających najpierw finalistów, a następnie zwycięzców Konkursu, jury postanowiło, że:

1. w kategorii „teatralne zdjęcie sezonu” nagrodę otrzymuje Katarzyna Machniewicz za zdjęcie ze spektaklu „Room 40” w choreografii Macieja Kuźmińskiego. Jury wybrało obraz, w którym jest napięcie, zmysłowość, siła cielesnej ekspresji – ulotna chwila sztuki teatru uchwycona w decydującym momencie.

2. w kategorii „zestaw dokumentacyjny z przedstawienia” nagrodę otrzymuje Adam Golec za zdjęcia ze spektaklu „Chór sierot” w reżyserii Jerzego Zonia. Jury doceniło świadomość medium, rygor, precyzję, bliskie spojenie formalne z przedstawieniem, przy zachowaniu autonomii spojrzenia. Nagrodzony zestaw zdjęć prezentuję szczególną dynamikę punktów widzenia i znakomicie zbudowaną dramaturgię wewnątrz serii.  Ten zestaw dokumentacyjny to nie tylko świetnie skomponowane kadry i mądra edycja, ale też narracja, która pozwala zobaczyć przedstawienie i doświadczyć emocji, jakie były udziałem widzów.

3. nagrodę specjalną w postaci zaproszenia do wykonania serwisu fotograficznego przedstawienia „Francuzi” w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, otrzymuje Jakub Markiewicz.

Uzasadnienie

Zdjęcia są niezwykle ważnym medium pamięci o teatrze. Kiedy myślimy o minionych spektaklach, przychodzą nam do głowy obrazy – i są to najczęściej właśnie zdjęcia, nawet jeśli widzieliśmy przedstawienie. Taka jest siła teatralnej fotografii – obrazu, w którym funkcjonuje zarówno kompozycja pierwotnie nadana scenie jako dynamicznemu układowi przestrzeni i ciał, jak i nałożone na nią kompozycja kadru, punkt widzenia i „decydujący moment” wybrany przez fotografa. Zdjęcia teatralne mają wielką moc i szczególnie ambiwalentny status: zachowują teatr i zarazem zastępują w naszej pamięci jego żywe doświadczenie. Są przestrzenią autonomicznej sztuki, choć pokazują przecież obrazy już przez kogoś stworzone i zachowują wobec nich rozmaite powinności.

Fotograf teatralny utrwala nie tylko dzieło sceniczne, ale także proces jego powstawania, złożone zdarzenie, jakim jest spektakl, zjawisko społeczne, jakim jest teatr. Sam decyduje, co w fenomenie teatru interesuje go najbardziej. Dziś fotografia teatralna oprócz funkcji dokumentacyjnej służy także promowaniu teatru i niewątpliwie silnie odczuwa związaną z tym konieczność dostarczania intensywnych i atrakcyjnych obrazów, które mogą konkurować o uwagę obiorcy. Wszystkie te kwestie z wielką intensywnością objawiły się w czasie prac jury pierwszej edycji Konkursu Fotografii Teatralnej i były żywo dyskutowane, czemu sprzyjał dobór jurorów, reprezentujących różne profesje i punkty widzenia.

Jeśli celem Konkursu Fotografii Teatralnej jest – jak deklarowali organizatorzy – zbudowanie dialogu wokół tego fascynującego gatunku sztuki, wspieranie jego rozwoju i pogłębianie refleksji mu towarzyszącej, to już pierwsza edycja przyniosła ciekawe rezultaty.

Zwycięzcy Konkursu Fotografii Teatralnej

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności