fbpx
Federacja Teatrów Niepublicznych – nowy głos w debacie o polskim teatrze

Federacja Teatrów Niepublicznych – nowy głos w debacie o polskim teatrze

12 marca 2016 roku w siedzibie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego odbędzie się zebranie założycielskie Federacji Teatrów Niepublicznych.W obszarze teatru...
opublikowano 12 marca 2016

12 marca 2016 roku w siedzibie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego odbędzie się zebranie założycielskie Federacji Teatrów Niepublicznych.

W obszarze teatru istnieje wiele organizacji środowiskowych, które zrzeszają instytucje, dyrektorów, artystów, reprezentują ich wobec władz, centralnych czy lokalnych, prowadzą rzecznictwo, udzielają wsparcia prawnego, integrują środowiska. Takiej organizacji nie mają teatry niepubliczne – zakładane przez artystów i producentów, istniejące jako stowarzyszenia czy fundacje. Wg Teatr w Polsce 2015 jest ich ponad 200 i coraz silniej odczuwają one potrzebę jednolitej reprezentacji.

W styczniu 2016 r. powstał komitet założycielski powołujący Federację Teatrów Niepublicznych. W jego skład weszli przedstawiciele Stowarzyszenia Komuna Otwock, Stowarzyszenia Teatru Konsekwentnego, Stowarzyszenia Windą W Bok, Unii Teatr Niemożliwy i Fundacji Instytut Sztuk Performatywnych. W zespole organizacyjnym spotkania pracują Marek b. Chodaczyński, Alina Gałązka, Grzegorz Laszuk, Aldona Machnowska-Góra, Joanna Nawrocka, Paweł Płoski, Joanna Szymajda.

Głównym zadaniem Federacji będzie zjednoczenie sił organizacji pozarządowych w celu jak najskuteczniejszej współpracy z władzami centralnymi i samorządowymi.

Przy wsparciu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego komitet organizuje zebranie założycielskie, na którym reprezentanci teatrów niepublicznych przedyskutują i uzgodnią statut Federacji. Będzie to jednocześnie pierwsze walne zebranie, które ukonstytuuje Federację i pozwoli wybrać jej władze. Odbędzie się ono w Instytucie Teatralnym w Warszawie 12 marca 2016 r. o godz. 12.00.  Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o rejestrację do KRS.

Zaproszenie na zebranie kierowane jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), których głównym celem, zawartym w statucie, jest działalność teatralna lub performatywna. Dotyczy to zarówno teatrów produkujących i prezentujących przedstawienia, ale także organizacji zajmujących się edukacją w zakresie teatru czy organizacją festiwali teatralnych. Zgłoszenia można przesyłać na adres federacjatn@gmail.com.

Podczas zebrania będą omawiane cele i działania Federacji. Do najpilniejszych spraw należy wprowadzenie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2017-2019”, którego założenia powstały w 2015 r. we współpracy z przedstawicielami środowiska, jednak nie zostały wdrożone.

Ważne są także kwestie praktyczne – Federacja jako reprezentatywny głos środowiska będzie miała możliwość negocjowania warunków Programów Ministra, by dawały równe szanse instytucjom i organizacjom pozarządowym (dziś warunki te są bardziej korzystne dla instytucji, które zatrudniają stałych pracowników, posiadają biura i często finansowy wkład własny). Na poziomie lokalnym (samorządy wojewódzkie i miejskie) Federacja może wspierać wprowadzanie dobrych praktyk  dotyczących m.in. konkursów grantowych, konkursów trzyletnich czy mianowania pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W przyszłości do jej zadań należeć może także gromadzenie danych (np. GUS nie rejestruje aktywności teatrów niepublicznych), poradnictwo prawne, działalność badawcza i szkoleniowa.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności