fbpx
Kolejna edycja Konkursu Wydawniczego

Kolejna edycja Konkursu Wydawniczego

„Nekroperformans…” i teatr intelektualnej wspólnotyInstytut Teatralny ogłasza kolejną edycję Konkursu Wydawniczego. Termin nadsyłania aplikacji upływa 31...
opublikowano 22 czerwca 2016

„Nekroperformans…” i teatr intelektualnej wspólnoty

Instytut Teatralny ogłasza kolejną edycję Konkursu Wydawniczego. Termin nadsyłania aplikacji upływa 31 października.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza kolejną edycję Konkursu Wydawniczego. Jego celem jest wyłonienie oryginalnych, niepublikowanych wcześniej rozpraw i monografii poświęconych polskiemu teatrowi, a także przedstawieniom i performansom kulturowym. Książki będą się ukazywać w serii Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego, którą otworzy publikacja autorstwa zwyciężczyni pierwszej edycji Konkursu, Doroty Sajewskiej „Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja teatru Wielkiej Wojny”.

Zgodnie z regulaminem Konkursu Wydawniczego Instytut wspiera w szczególności te projekty, które podejmują problematykę teatru polskiego w szerszym kontekście badania kultury, rozpoznając rozmaite funkcje, jakie spełnia on wobec wspólnoty kulturowej.  Ze szczególnym zainteresowaniem spotykają się propozycje, w których teatr traktowany jest jako medium spraw publicznych, mechanizmów wyłaniania i przepracowywania tożsamości i świadomości zbiorowej, ujawniania afektów decydujących o dynamice kultury i życia zbiorowego. Istotna jest otwarta formuła konkursu, która umożliwia wszystkim autorkom i autorom zainteresowanym współpracą z Instytutem – niezależnie od ich instytucjonalnych afiliacji czy dorobku naukowego – przedstawienie swoich propozycji.

Termin nadsyłania aplikacji upływa 31 października każdego roku. Wyniki ogłaszane są 30 listopada każdego roku. Realizacja projektów rozpoczyna się od stycznia roku następnego. Formularze aplikacyjne należy nadsyłać na adres aadamiecka@instytut-teatralny.pl lub na adres pocztowy:

Agata Adamiecka-SitekDział Naukowo-WydawniczyInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiegoul. Jazdów 100-467 Warszawaz dopiskiem „Konkurs Wydawniczy”

REGULAMIN KONKURSU (2016)

FORMULARZ APLIKACYJNY

Efekty Konkursu:

Jesienią poznamy efekty pierwszych dwóch edycji Konkursu.

21 października odbędzie się promocja książki Doroty Sajewskiej. „Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja teatru Wielkiej Wojny”. To monografia kulturowa, która proponuje nowatorską perspektywę spojrzenia na proces kształtowania się polskiej nowoczesności, sięgając do wypartych obszarów doświadczenia związanego z I wojną światową i następujących po niej procesów emancypacyjnych. Książka pokazuje, że u podstaw naszej państwowości tkwi nie tylko romantyczny mit niepodległościowy, ale także horror bratobójczej walki na frontach imperialistycznej wojny i pacyfistyczne dążenia ludzi skonfrontowanych z wojenną przemocą.

Autorka konstruuje alternatywne archiwum kultury, powoływane z poddanych wielokrotnym mediacjom resztek i szczątków historii – ciał, dokumentów, dzieł i tekstów kultury – które domagają się uwzględnienia w niekanonicznym myśleniu o narodowej przeszłości. Szczątków takich, jak ciało Róży Luksemburg, od którego zaczyna się narracja „Nekroperformansu…” – kobiety, Żydówki, polsko-niemieckiej działaczki  komunistycznej, więzionej, prześladowanej, zamordowanej i sponiewieranej po śmierci. To alternatywne archiwum staje się podstawą do sformułowania projektu nowej antropologii, ufundowanego na doświadczeniu Wielkiej Wojny i zapisanego w formule teatru nowoczesnego.

W recenzji wydawniczej Katarzyna Fazan napisała:

„Konstrukcja pracy twardo dowodzi reorientacji myślenia o micie scalającym narodowość, który – według Doroty Sajewskiej – nie był oparty na dobroczynnym udziale duchów przodków, lecz na konfliktogennym, czynnym udziale kości i szczątków, pracujących w nas do dziś. Jednocześnie udało się w rozprawie dokonać swoistej obiektywizacji ideowej: narratorka naukowego dyskursu stoi po stronie różnych „wykluczonych”: kalek, Żydów, kobiet, homoseksualistów, lesbijek, nie-europejczyków, zapomnianych żołnierzy I wojny (na przykład tych walczących z różnych względów po stronie niemieckiej i z tego powodu „wyklętych”, zapomnianych), nie wybierając jednej grupy, za którą się opowiada i której broni. To cenne i rzadkie na gruncie nowoczesnej humanistyki.”     

Także w październiku rozpocznie się cykl wykładów Łucji Iwanczewskiej, który zapowie kolejną książkę przygotowywaną w serii Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego.  Cykl zatytułowany Partycypacje, emancypacje, transformacje – teatr intelektualnej wspólnoty poświęcony będzie polskiej historii intelektualnej ostatnich pięćdziesięciu lat, odczytanej jako projekt przedstawieniowy polskiego życia społecznego. Autorka analizować będzie filozoficzne, estetyczne, polityczne, światopoglądowe, kulturowe idee, które – znajdując wyraz w teatrze i na scenie społecznej – bezpośrednio wpływały i wpływają na kształt naszej zbiorowości. Cykl wykładów zwieńczą spotkania i dyskusje z wybitnymi polskimi intelektualistami z pokolenia „Aneksu”, „Brulionu”, „Frondy”, „Krytyki Politycznej”. Spotkamy się z wybitnymi polskimi humanistami; historykami, socjologami, politologami, publicystami – świadkami, kronikarzami, obserwatorami przemian intelektualnych, społecznych i politycznych w nowoczesnej Polsce. Mamy nadzieję, że aktualna tematyka i dialogiczna forma spotkań pozwolą stworzyć przestrzeń rozmowy o sprawach dziś najważniejszych – o sposobach wytwarzania i definiowania tego, co społeczne.

Projekty

zobacz wszystkie

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności