fbpx
Trzeci numer „Polish Theatre Journal”

Trzeci numer „Polish Theatre Journal”

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza otwarty nabór tekstów do kolejnego numeru „Polish Theatre Journal”, naukowego czasopisma poświęconego współczesnemu...
opublikowano 16 sierpnia 2016

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza otwarty nabór tekstów do kolejnego numeru „Polish Theatre Journal”, naukowego czasopisma poświęconego współczesnemu polskiemu teatrowi i performansowi. Tematem przewodnim trzeciego numeru, który wydany zostanie wiosną 2017 roku, będzie „Teatr i demokracja. Praktyki instytucjonalne w polskim teatrze”. Streszczenia propozycji tekstów wysyłać można do 30 września 2016. PTJ dostępny jest online pod adresem www.polishtheatrejournal.com.

„Polish Theatre Journal”, który swoją premierę miał wiosną 2016 roku, to internetowy, anglojęzyczny, naukowy projekt wydawniczy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Celem PTJ jest animowanie międzynarodowego dialogu i wspieranie badań nad polskim teatrem i sztuką performansu w ich istotnej roli zarówno w lokalnym, jak i globalnym kontekście jako medium spraw publicznych, mechanizmów wyłaniania i przepracowywania tożsamości i świadomości zbiorowej, ujawniania afektów i dynamiki życia zbiorowego. Monograficzne numery „PTJ” ukazują się dwa razy w roku.

W numerze pierwszym znalazły się teksty, w których autorzy próbowali rozpoznać i opisać polityczność polskiego teatru ostatnich piętnastu lat z różnych punktów widzenia. Sporo miejsca poświęcono najmłodszemu pokoleniu reżyserek i reżyserów: Weronice Szczawińskiej, Bartoszowi Frąckowiakowi, Marcie Górnickiej, Agnieszce Jakimiak, Wojtkowi Ziemilskiemu. Tematem przewodnim drugiego numeru „PTJ”, który zostanie opublikowany na stronie polishtheatrejournal.com 1 października, jest „Teatr i społeczność”.

Trzeci numer „PTJ” poświęcony będzie krytyce instytucjonalnej, która – choć w międzynarodowym obiegu stanowi jeden z wiodących nurtów krytycznych – w polskiej refleksji towarzyszącej teatrowi i sztukom performatywnym obecna jest wciąż w sposób marginalny. Podejmujemy ten temat, ponieważ polski teatr wprost się tego domaga: w ostatnich sezonach pojawił się wyrazisty nurt spektakli, które prześwietlają instytucję teatru, pytając o rządzące nią jawne i niejawne mechanizmy, o rolę, podmiotowość i odpowiedzialność twórców działających w jej ramach, o relacje z publicznością. Publikacja planowana jest na wiosnę 2017 roku.

Instytut Teatralny ogłasza otwarty nabór tekstów do trzeciego numeru „PTJ”, a na streszczenia propozycji czeka do 30 września 2016 (zarówno streszczenie, jak sam tekst może być napisany po polsku lub po angielsku). Streszczenia – do 300 słów – należy nadsyłać do Redakcji na adres ptj@instytut-teatralny.pl. Więcej informacji, zawierających dokładne instrukcje dla autorów i regulamin, znajduje się na stronie www.polishtheatrejournal.com.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności