fbpx
KREATOR – INTUICJA. ZAŚLUBINY ZE SZTUKĄ

KREATOR – INTUICJA. ZAŚLUBINY ZE SZTUKĄ

Premiera spektaklu Teatru Sztuki MimuKREATOR - INTUICJAZAŚLUBINY ZE SZTUKĄoraz prezentacja materiałów do filmu "KREATOR" realizowanego przez Andrzeja Michałowskiego i Stefana...
opublikowano 20 grudnia 2016

Premiera spektaklu Teatru Sztuki Mimu

KREATOR – INTUICJAZAŚLUBINY ZE SZTUKĄ

oraz prezentacja materiałów do filmu „KREATOR” realizowanego przez Andrzeja Michałowskiego i Stefana Niedziałkowskiego

w ramach 2 części VIII edycji Międzynarodowych Prezentacji Teatru Sztuki Mimu „Silence of the Body / Milczące Ciało”

Organizatorzy:Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, Teatr Sztuki Mimu, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

Scenariusz, choreografia i reżyseria: Stefan Niedziałkowski

The premiere performance of Mime Art Theatre

KREATOR – INTUITIONWEDDING TO THE ART

and presentation of the materials to the movie „KREATOR”produced by Andrzej Michałowski and Stefan Niedziałkowski

as a 2 part of VIII edition of International Mime Art Theatre Presentations „Silence of the Body / Milczące Ciało”

Organizers:Mazovia Institute of Culture in Warsaw/Poland, Mime Art Theatre,Theatre Institute named after Zbigniew Raszewski

For free invitation reservation:E-mail: bilety@instytut-teatralny.pl Phone: +48 791 877 377 

WSTĘP WOLNY

REZERWACJA:

bilety@instytut-teatralny.pl

791 877 377

ADRES:

Instytut Teatralnyim. Zbigniewa Raszewskiegoul. Jazdów 100-467 Warszawa

ZOBACZ TRAILER

Program wieczoru:

1. Spektakl  KREATOR – INTUICJA. ZAŚLUBINY ZE SZTUKĄ

Scenariusz, choreografia i reżyseria: Stefan NiedziałkowskiMuzyka: Agnieszka Zdrojek-Suchodolska,Jaisalmer Merasi of Rajasthan reprezentowane przez Merasi Indian NGO Lok Kala Sagar Sansthan wspólnie z mającym swoją siedzibę w USA Folk Arts Rajasthan,Fryderyk ChopinScenografia: Anna Rudzińska – Kon, Justyna OleksiakWystępują: STEFAN NIEDZIAŁKOWSKIMałgorzata Zdrojek-Toniszewska, Junko Koma (Japonia),Patrycja Pendrakowska (Adeptka Studia Mimów Stefana Niedziałkowskiego)

2. Prezentacja materiałów do filmu „KREATOR” realizowanego przez Andrzeja Michałowskiego i Stefana Niedziałkowskiego

Program:

1. Performance KREATOR – INTUITION Wedding to the Art

Written, choreographed and directed by: Stefan NiedziałkowskiMusic: Agnieszka Zdrojek-Suchodolska, Jaisalmer Merasi of Rajasthan represented by The Merasi Indian Ngo Lok Kala Sagar Sansthan in alliance with USA based folk arts Rajasthan, Fryderyk ChopinScenography: Anna Rudzińska – Kon, Justyna OleksiakPerformers: STEFAN NIEDZIAŁKOWSKIMałgorzata Zdrojek-Toniszewska, Junko Koma (Japan),Patrycja Pendrakowska (A student of the Mimes Studio Stefan Niedzialkowski)

2. presentation of the materials to the movie „KREATOR” produced by Andrzej Michałowski and Stefan Niedziałkowski

OD AUTORA

Wielka i doniosła to chwila, kiedy artyści w teatrze, wchodząc na scenę, wkraczają do świątyni sztuki, ukrytej w ich wnętrzu. Jako milczący aktorzy muszą się teraz stać twórcami, ale także i dziełem, które tworzą. Słuchając głosu intuicji, pragną ukazać wewnętrzny świat człowieka uwikłanego w powłokę czasu i przestrzeni. Muzyka inspiruje i ożywa w ich ciałach jako transformacja myśli i przeżyć emocjonalnych. Proces tworzenia i sposób, w jaki artyści ukazują stany milczenia, doświadczając na sobie nawet najsubtelniejszej przemiany, sprawiają, że ciało twórcy staje się zwierciadłem sztuki. W spektaklu tym zobaczymy następujące obrazy: Szelest Czasu, Inspiracja, Wiolonczela, Sprzeczka-Żart, W Krzywym Zwierciadle, Tęsknota.    Niepojęte są przeżycia i doznania artysty, który próbuje ukazać nam obraz z niewidzialnych przestrzeni. Odszukanie takiego obrazu w sobie i wydobycie go z głębin jest pragnieniem wyrażenia najskrytszej prawdy, istniejącej w świadomości człowieka.Aby tego dokonać, musi przeżyć on trudny proces poszukiwań twórczych. Nieustanna walka z niemocą, doświadczanie skomplikowanych przemian, zagubienie w chaosie, zwątpienia i lęki, przeplatają się z determinacją i pasją tworzenia. Ciągłe odradzania po upadkach i niepowodzeniach przebudzają intuicję artysty, prowadząc go do poszukiwanego celu. Człowiek odnajduje ukrytą w ciemnościach czystą prawdę, która rozświetla świadomość artysty i poprzez jego ciało staje się widzialna. Doświadczając wszystkiego na sobie, Kreator staje się twórcą i dziełem tajemniczej mocy sztuki – nieśmiertelnej sztuki. 

Stefan Niedziałkowski

From the author

It is a great and noteworthy moment when the artists enter the stage in the theatre and they set foot into the temple of their art; hidden in their souls. The actors of silence need to become the creators but simultaneously they should become the work of art that they create. The actors want to reveal the fundamentals of the human inner world entangled in the covering of time and space and they do so by listening to their intuition.The music inspires and appears in their body as the transformations of thoughts and emotional experiences.The process of creation and the manner the artists show the states of the silence, along with experiencing the most subtle transformation, causes the creators’ body to become the mirror reflecting the beauty of the art. In this performance we will see the following pictures: Rustling of the Time, The Inspiration, The Violoncello, The Quarrel, The Distorting Mirror, The Longing.

It is inconceivable to comprehend the experiences, sensations and feelings of the artist who’s trying to reveal an image taken from invisible spaces. To find the reflection of the given image in oneself and retrieve it from the depth constitutes the craving of expressing the most secret truths existing in human’s consciousness. In order to achieve it, he needs to go through demanding process of artistic researches. Continuous battle with feebleness, experiencing complicated transformation, lost in chaos, uncertainties and fears intertwine with determination and the passion of creation. Everlasting revivals after falls and failures awaken the artist’s intuition, leading him to looking for the aim. The man finds the sheer truth hidden in darkness, which enlightens artist’s consciousness and through his body it becomes visible.Feeling every single experience, the Kreator becomes simultaneously the creator and the creation of mysterious power of the art – the eternal art.

Stefan Niedziałkowski

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności