fbpx
Liderzy Teatroteki Szkolnej 2017

Liderzy Teatroteki Szkolnej 2017

Tegoroczna edycja Liderów Teatroteki Szkolnej jest skierowana do nauczycieli, którzy chcieliby pracować teatralnie z grupą amatorów - uczniów, nauczycieli, rodziców lub...
opublikowano 20 lipca 2017

Tegoroczna edycja Liderów Teatroteki Szkolnej jest skierowana do nauczycieli, którzy chcieliby pracować teatralnie z grupą amatorów – uczniów, nauczycieli, rodziców lub grupą mieszaną.

Liderzy Teatroteki Szkolnej to program tutorsko-szkoleniowy dla nauczycieli, którzy chcą rozwijać kompetencje w obszarze pedagogiki teatru i są zainteresowani pracą z grupami amatorów.

Program Liderzy Teatroteki Szkolnej:• wzmacnia kompetencje nauczycieli w pracy teatralnej w szkole;• pozwala na krytyczny namysł nad własnym sposobem pracy z grupami amatorskimi;• promuje ideę pedagogiki teatru w praktyce szkolnej.

Udział w programie jest bezpłatny.

ProjektKażdy z Liderów wg własnego pomysłu opracowuje i realizuje projekt o charakterze edukacyjno-teatralnym.Projekt angażuje wybraną społeczność szkolną (uczniowie, nauczyciele, rodzice). Lider wybiera samodzielnie obszar działania zgodny z jego zainteresowaniami teatralnymi. Od października do czerwca pracuje nad jego realizacją przy wsparciu swojego Tutora.

TutoringUdział w programie pozwala każdemu Liderowi na pracę indywidualną z Tutorem, który wspiera go w realizacji projektu.Współpraca z Tutorem ma pomóc Liderowi w określeniu własnych celów związanych z działaniami edukacyjno-teatralnymi, wspierać na drodze do ich realizacji oraz doskonalić jego potencjał przywódczy. Relacja Tutora i Lidera ma charakter partnerski. Jest rozłożona na sześć indywidualnie ustalanych spotkań. W naszym programie Tutorami są pedagodzy teatru i edukatorzy teatralni współpracujący z Instytutem Teatralnym.

ZjazdyW ciągu roku szkolnego Liderzy biorą udział w trzech weekendowych zjazdach (w październiku, styczniu i czerwcu) poświęconych pedagogiczno-teatralnej pracy z grupami amatorskimi.Podczas każdego ze spotkań Liderzy oglądają spektakle powstałe z udziałem amatorów. Biorą udział w warsztatach, które posłużą krytycznemu namysłowi nad procesem  grupowym, rolą prowadzącego i dramaturgią zajęć. Spotkania będą okazją do wymiany i pozyskania nowych doświadczeń oraz pozwolą poznać specyfikę pedagogiki teatru, jej metody i filozofię pracy.

Terminy zjazdów:20-22.10.201726-28.01.20188-10.06.2018

Lider Teatroteki Szkolnej:• pracuje w szkole;• chce pracować z amatorami lub prowadzi grupę teatralną w szkole;• widzi teatr jako przestrzeń do wypowiedzi osób, z którymi pracuje;• jest nastawiony na samorozwój i autorefleksję;• orientuje się i uczestniczy w życiu teatralnym regionu.

Aby zgłosić się do programu należy do dn. 24 września 2017 r. włącznie wypełnić formularz zgłoszeniowy pod linkiem:formularz zgłoszeniowy Liderzy Teatroteki Szkolnej 2017/2018

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności