fbpx
TEATR POLSKA po raz jedenasty!

TEATR POLSKA po raz jedenasty!

Celem TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny....
opublikowano 20 marca 2019

Celem TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny. Popularyzuje on sztukę teatralną oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do teatru, szczególnie w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków teatralnych.

Kwalifikacja spektakli zgłoszonych do programu przeprowadzana jest w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na uzyskaniu rekomendacji od Komisji Artystycznej. Werdykt zostanie ogłoszony do 7 maja 2019 r. Drugi etap to ocena wiarygodności finansowej projektów objazdów zakwalifikowanych spektakli przez Komitet Organizacyjny. Wyniki drugiego etapu poznamy do 18 czerwca 2019 r.

Prezentacje spektakli w ramach TEATR POLSKA odbędą się w okresie od 1 września do 30 listopada 2019 roku.

Aby zgłosić swój spektakl do tegorocznej edycji programu należy:

  • zalogować się na www.teatrpolska.pl jako Teatr
  • wypełnić dostępną na pulpicie teatru po zalogowaniu KARTĘ zgłoszeniową spektaklu
  • umieścić na zewnętrznym serwerze (np. YouTube, Vimeo, dysk Google) rejestrację video spektaklu oraz przesłać bezpieczny niepubliczny link na adres polska@instytut-teatralny.pl w celu umożliwienia Komisji Artystycznej obejrzenia nagrania spektaklu online
  • przesłać następujące dokumenty pocztą tradycyjną na adres:Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego/ TEATR POLSKAul. Jazdów 100-467 Warszawa
  • kopia dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru)
  • 1 płyta DVD z rejestracją spektaklu w formacie mp4

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 kwietnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Jeden teatr może zgłosić wyłącznie jedno przedstawienie.

Pełen REGULAMIN dostępny jest na stronie www.teatrpolska.pl/regulamin-projektu

Program TEATR POLSKA organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności