fbpx
Co oznacza sukces teatru? – Prof. Rafał Kasprzak

Co oznacza sukces teatru? – Prof. Rafał Kasprzak

Od kilku lat, intensywnie współpracując z Instytutem Teatralnym, staramy się my, ekonomiści, zrozumieć teatr, jako specjalną instytucję. Instytucję artystyczną,...
opublikowano 17 kwietnia 2019

Od kilku lat, intensywnie współpracując z Instytutem Teatralnym, staramy się my, ekonomiści, zrozumieć teatr, jako specjalną instytucję. Instytucję artystyczną, funkcjonującą w całym systemie społeczno-ekonomicznym. Dwa lata temu przygotowaliśmy wspólnie badanie ekonomiczne, dzięki któremu wiemy, ile teatr „daje” lokalnej gospodarce. Badanie to można powtarzać co roku, mnożąc argumenty na rzecz skutecznego teatralnego lobbingu, bo według wszelkich prognoz efekt ekonomicznego oddziaływania Teatru może tylko wzrastać.

W tym roku chcemy poszerzyć perspektywę i spróbować dowiedzieć się od Państwa: widzów, pracowników teatrów i profesjonalnych recenzentów, jakie czynniki determinują sukces konkretnego Teatru (dlatego piszemy go dużą literą).Co oznacza sukces teatru? - Prof. Rafał KasprzakŹródło: unsplash.comCzym jest sukces? Sukces jest jednym z głównych pojęć w zarządzaniu, szczególnie w zarządzaniu strategicznym, które może być bardzo różnie rozumiane. Cześć nauk o zarządzaniu utożsamia sukces z pomyślnym zakończeniem konkretnego przedsięwzięcia lub procesem, działaniem organizacji na najwyższym poziomie możliwości, zmierzającym do realizacji wyznaczonych celów. Inni badacze postrzegają i mierzą sukces w kontekście sprawnego funkcjonowania irozwiązywania szeroko rozumianych problemów zarządzania.Każdy z nas inaczej postrzega sukces Teatru i czynniki na niego wpływające. Ambicją interdyscyplinarnego zespołu badaczy i badaczek z SGH oraz z innych polskich uczelni – ekonomistów, antropologów, socjologów, badaczy kultury – jest poznanie czynników decydujących – zdaniem osób badanych – o tym sukcesie. Przecież każdy z nas czuje podświadomie, że część obszarów aktywności sprzyja, a część hamuje jego osiągnięcie. Mamy nadzieję, że dzięki odpowiedziom i zgromadzonej wiedzy będziemy jeszcze lepiej mogli zrozumieć tę skomplikowaną materię.

Nasze badanie ma charakter pilotażowy, jest początkiem drogi poznawania teatru od tej strony. Ale każda wielka droga rozpoczyna się od małych kroków.Badanie towarzyszące akcji „bilet za 350 groszy” przy okazji Dnia Teatru Publicznego będzie miało formę zindywidualizowanej internetowej ankiety dla trzech grup oceniających, którą 18 maja udostępnimy pod adresem www.ocenteatr.pl oraz na stronie www.dzienteatrupublicznego.pl

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności