fbpx
Dołącz do zespołu Instytutu Teatralnego

Dołącz do zespołu Instytutu Teatralnego

Szukamy specjalisty/specjalistki ds. projektów międzynarodowych w Dziale Współpracy z Zagranicą
opublikowano 19 maja 2022
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest państwową instytucją kultury zajmującą się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego. Dział współpracy z zagranicą Instytutu Teatralnego prowadzi i wspiera aktywności mające na celu nawiązywanie, rozwijanie, a także zacieśnianie współpracy międzynarodowej w obszarze teatru i sztuk performatywnych.

 

Poszukujemy Specjalisty/Specjalistki ds. projektów międzynarodowych w Dziale współpracy z zagranicą

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
Od kiedy: czerwiec/lipiec 2022
Nabór do: 2 czerwca 2022

Opis stanowiska:

 • przygotowanie i realizacja projektów międzynarodowych dotyczących działalności statutowej Instytutu Teatralnego na wszystkich etapach: w fazie programowania, planowania, realizacji oraz ewaluacji, w tym: tworzenie, aktualizacja i realizacja harmonogramów, budżetów, umów, nadzór nad realizacją przedsięwzięć i ich rozliczeniem, przygotowywaniem sprawozdań merytorycznych i finansowych;
 • organizacja i produkcja wydarzeń poświęconych współpracy międzynarodowej, w szczególności sympozjów, seminariów, konferencji, w tym: planowanie logistyki i opracowywanie przebiegu wydarzeń oraz nadzór nad realizacją związanych z działaniami publikacji;
 • nawiązywanie i rozwój współpracy z instytucjami międzynarodowymi oraz reprezentowanie Instytutu Teatralnego na wydarzeniach międzynarodowych;
 • prowadzenie korespondencji z partnerami i współpracownikami zaangażowanymi w realizowane przedsięwzięcia międzynarodowe, w tym zarządzanie zespołami projektowymi realizowanych przedsięwzięć, negocjowanie zakresów współpracy wykonawców i nadzór nad realizacją zawartych umów;
 • merytoryczne oraz techniczne wsparcie procesu tłumaczeń zlecanych w związku z realizacją konkretnych projektów oraz redagowanie i merytoryczne opracowywanie treści zamieszczanych na stronach i kanałach Instytutu Teatralnego oraz w materiałach promocyjnych; współpraca w zakresie komunikowania i promowania realizowanych projektów;
 • współpraca z innymi działami Instytutu Teatralnego.

Oczekiwania:

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami międzynarodowymi z zakresu kultury, sztuki, wydarzeń artystycznych, w tym realizowanych z grantów i dotacji;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi;
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie pracy w instytucji kultury, w tym znajomość prawa zamówień publicznych;
 • znajomość środowiska teatru i sztuk performatywnych w Polsce i za granicą;
 • wykształcenie wyższe – preferowane w zakresie kultury, sztuki, teatru;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1);
 • doskonała znajomość języka polskiego;
 • umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym i efektywnego działania w projektowym trybie pracy;
 • gotowość do wyjazdów służbowych;
 • bardzo dobra organizacja pracy, zdolności komunikacyjne, wysoka kultura osobista.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w zakresie realizacji grantów międzynarodowych;
 • wiedza z zakresu prawa autorskiego;
 • znajomość innych języków obcych.

Co oferujemy:

 • stabilną pracę w wymiarze pełnego etatu i w zadaniowym systemie czasu pracy;
 • pracę w centrum Warszawy przy różnorodnych projektach międzynarodowych i w międzynarodowym środowisku kulturalno-artystycznym;
 • możliwość współtworzenia merytorycznego Działu współpracy z zagranicą;
 • możliwość wyjazdów zagranicznych, sieciowania i poszerzania kontaktów międzynarodowych oraz rozwijania doświadczeń z obszaru współpracy międzynarodowej;
 • możliwość poszerzania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach i konferencjach;
 • służbowy telefon i laptop.

Informacje o rekrutacji:

Prosimy o:

 • przesyłania aplikacji (CV i list motywacyjny w języku angielskim) na adres sekretariat@instytut-teatralny.pl;
 • podanie nazwy stanowiska w temacie maila;
 • CV powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Instytut Teatralny, prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Instytut Teatralny przez okres najbliższych 6 miesięcy.
Oświadczenie, o którym mowa może być sformułowane w następujący sposób:

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą w Warszawie przez okres najbliższych 6 miesięcy.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

……………………………………………….
Podpis kandydata do pracy

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności