fbpx
«Польське кіно: рівень А2» | Перформативне читання – польська драматургія в українському перекладі представлена наживо.

«Польське кіно: рівень А2» | Перформативне читання – польська драматургія в українському перекладі представлена наживо.

„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne - polska dramaturgia w ukraińskim tłumaczeniu odczytana na żywo
opublikowano 24 października 2022

UA

31 жовтня o 19:00 в Театральному інституті у Варшаві українські акторки представлять глядачам польські сучасні драми в українському перекладі. Перформативне читання, щось більше, ніж читання, трохи менше, ніж повномасштабна вистава, — таку форму обрала режисерка вистави Роза Саркісян. Тому основний акцент буде зробленено на справжніх емоціях, які супроводжують читання.

 

З початком війни в Україні Інститут Адама Міцкевича ініціює заходи та проекти, спрямовані на підтримку українських митців та їхніх співвітчизників. 14 квітня стартував український розділ сайту Culture.pl. У вересні на вулицях Берліна презентували польсько-українську виставку білбордів «Вбивати заради прийняття». «Польське кіно: рівень А2» – ще один проект Інституту, який готується спільно з українськими митцями та спрямований на віднайдення діалогу та порозуміння.

Театральний інститут також має низку проектів допомоги, спрямованих на співпрацю з українськими театральними митцями. У зв’язку з війною в Україні розширив програму мистецьких резиденцій митцям з України, запустив інформаційний пункт Infopoint UA, проводить перформанси та читання, орієнтовані на українську громаду, а навесні цього року організував концерт ” Україна – це світ», кошти від якого були спрямовані на охорону пам’яток України.

Текст, який глядачі почують під час читання «Польське кіно: рівень А2», складається з уривків драм, які увійшли до майбутньої антології, таких як: «Богоматір» Агнешки Чаркот, «Справа Горгонової» Йоланти Янічак та «Попелушко» Малгожата Сікорська-Міщук. Сценарій підготувала драматургиня Лєна Лагушонкова режисерка проекту – Роза Саркісян, засновниця незалежного Харківського театру De Facto (2012-2017), у 2020 році – режисерка Національного академічного драматичного та музичного театру в Івано-Франківську.

Читання відбудеться 31 жовтня в головній залі Театрального інституту Збігнєва Рашевського у Варшаві.

Ідея проекту – ознайомити спільноту українського професійного театру з можливостями нової польської драматургії та налагодити взаємини через зближення української та польської культур. Це зустріч польської драматургії з інтерпретацією біженців з України, які використовують свій початковий рівень знання польської мови, намагаючись зрозуміти новий світ, у якому вони опинилися через війну.

Проект реалізується Інститутом Адама Міцкевича у співпраці з Інститутом театру ім. Збігнєва Рашевського та Українського інституту


Театральний інститут Збігнєва Рашевського займається документуванням, промоцією та анімацією польського театрального життя. Це національна культурна установа, заснована у 2003 році, її засновник – Міністерство культури та національної спадщини.

Український інститут — установа культурної дипломатії при Міністерстві закордонних справ України, місією якої є створення міжнародних культурних зв’язків між людьми та установами, а також створення можливостей для взаємодії та співпраці України з рештою світу.

Інститут Адама Міцкевича – національна культурна установа, заснована у 2000 році. Мета Інституту – побудова тривалого інтересу до польської культури у світі, реалізується у співпраці з іноземними партнерами та через міжнародний культурний обмін у діалозі з реципієнтами, відповідно до припущень польської зовнішньої політики. До 2022 року Інститут завершив проекти в понад 70 країнах на 6 континентах. Інститут Адама Міцкевича засновано Міністерством культури та національної спадщини.


PL

31 października o godz. 19:00 w Instytucie Teatralnym w Warszawie ukraińscy aktorzy zaprezentują publiczności polskie dramaty współczesne w ukraińskim tłumaczeniu. Czytanie performatywne, coś więcej niż czytanie, nieco mniej niż pełnowymiarowy spektakl, to forma, na jaką zdecydowała się reżyserka widowiska, Roza Sarkisian. Główny akcent położony zostanie więc na autentyczne emocje towarzyszące czytaniu.

Instytut Adam Mickiewicza od początku wojny w Ukrainie inicjuje działania i projekty mające na celu wsparcie ukraińskich artystów oraz ich rodaków. 14 kwietnia rozpoczęła działalność ukraińska sekcja portalu Culture.pl. We wrześniu na ulicach Berlina prezentowana była polsko-ukraińska wystawa bilbordów „Zabójstwo do przyjęcia”. „Polski film: poziom A2” to kolejny projekt Instytutu przygotowywany wspólnie z ukraińskim artystami oraz skupiony na budowaniu wzajemnego porozumienia.

Liczne projekty pomocowe zorientowane na współpracę z ukraińskimi artystami teatru ma swoim programie także Instytut Teatralny. W związku z wojną w Ukrainie rozszerzył program rezydencji artystycznych o twórców z Ukrainy, uruchomił punkt informacyjny Infopoint UA, prezentuje spektakle i czytania skierowane do społeczności ukraińskiej, a wiosną tego roku zorganizował koncert „Ukraina jest światem”, z którego dochód przeznaczony został na ochronę zabytków w Ukrainie.

Tekst, którego wysłucha publiczność podczas czytania „Polski film: poziom A2”, składa się z fragmentów dramatów wchodzących w skład przyszłej antologii takich jak: „Nasza Pani” Agnieszki Charkot, „Sprawa Gorgonowej” Jolanty Janiczak oraz „Popiełuszko” Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. Przygotowała go Lena Laguszonkowa, a za reżyserię widowiska opowiada Roza Sarkisian, inicjatorka i dyrektorka artystyczna niezależnego charkowskiego Teatru De Facto (2012-2017), a od stycznia 2020 roku etatowa reżyserka Narodowego Akademickiego Teatru Dramatyczno-Muzycznego w Iwano-Frankiwsku.

Premiera czytania odbędzie się 31 października w sali teatralnej Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Ideą projektu jest zapoznanie środowiska ukraińskiego teatru zawodowego z możliwościami nowego polskiego dramatu oraz budowanie relacji poprzez zbliżenie kultury ukraińskiej i polskiej oraz wzajemne zrozumienie. To spotkanie polskiego dramatu z interpretacją uchodźców z Ukrainy, którzy wykorzystują swój początkowy poziom znajomości języka polskiego, próbując zrozumieć nowy świat, w którym znaleźli się z powodu wojny. 

Projekt realizowany jest przez Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa RaszewskiegoInstytutem Ukraińskim.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zajmuje się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego. Jest narodową instytucją kultury założoną w 2003 roku, jego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Instytut Ukraiński to instytucja dyplomacji kulturalnej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy, której misją jest tworzenie międzynarodowych więzi kulturalnych między ludźmi i instytucjami oraz tworzenie możliwości interakcji i współpracy Ukrainy z resztą świata.

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu – budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2022 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

(Przeczytaj więcej na ten temat)

minione daty

Data Godzina Wydarzenie Wstęp
poniedziałek 31.10.2022
19:00
19:00
Wstęp wolny

Powiązane

„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski
„Polski film: poziom A2” | Czytanie performatywne | fot. Maciej Czerski

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności