fbpx
PYTANIA I ODPOWIEDZI – OFF POLSKA 2024

PYTANIA I ODPOWIEDZI – OFF POLSKA 2024

Q&A – odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Programu.
opublikowano 4 marca 2024

Kto może złożyć wniosek do programu?
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe. Wnioskodawcy, którzy dostali dofinansowanie w ramach poprzedniej (trzeciej) edycji Programu, nie mogą startować w obecnej (czwartej) edycji.

Na co możemy przeznaczyć kwotę dofinansowania?
Założony w kosztorysie budżet powinien obejmować produkcję, promocję, dokumentację i eksploatację spektaklu. Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Na co nie możemy przeznaczyć środków z dofinansowania?
Dofinansowanie nie może być przeznaczone na:
a) wydatki inwestycyjne,
b) zakup środków trwałych,
c) koszty prac remontowych oraz modernizacyjnych budynków i obiektów,
d) wyżywienie,
i inne koszty, które nie są zawarte w tabeli „koszty kwalifikowane” będącej załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

Czy mogę zgłosić projekt, który mam już gotowy? Czy mogę pozyskać środki na wznowienie spektaklu?
Nie, program OFF Polska zakłada, że finansowanie przeznaczone na nowy projekt, który obejmuje pełen proces przygotowania spektaklu tj. od pomysłu i projektu wraz z założonym harmonogramem działań, przez okres przygotowań i prób, do pokazów z publicznością.

Jak zgłosić się do Programu?
Wysyłając uzupełniony wniosek oraz kosztorys na adres offpolska@instytut-teatralny.pl do 29 marca 2024 roku. Wnioski zbieramy tylko w formie elektronicznej.

W jakim formacie przesłać zgłoszenie?
Prosimy o przesłanie maila ze skanami podpisanych dokumentów, oraz plikami w wersji edytowalnej (word, excel), z których łatwiej będzie nam kopiować dane.

Jaka jest kwota dofinansowania?
Minimalna kwota całkowita wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł, a maksymalna 90 000 zł.

Czy konieczny jest wkład własny?
Tak, powinien on wynieść minimalnie 10% wnioskowanej kwoty całego projektu, przy czym wysokość maksymalna wkładu nie może przekroczyć 50 0000 zł (przy uwzględnieniu zapisów regulaminu na temat źródeł pochodzenia środków na wkład własny). Wkład własny powinien znajdować się na koncie wnioskodawcy w momencie otrzymania dofinansowania (nie powinien być zakładany, jak np. przychód z biletów), będzie również musiał zostać udokumentowany w wykazie faktur/wydatków załączonym do rozliczenia dofinansowania.

Jaki jest czas na realizację projektu?
Czas na realizację zadania przewidziany jest od 13 maja do 31 października 2024 roku. Do 15 listopada 2024 roku jest czas na rozliczenie projektu.

Czy jest określona grupa odbiorców/adresatów spektaklu, który zostanie wyprodukowany?
Nie, spektakle wyprodukowane dzięki dofinansowaniu mogą być kierowane do dowolnej grupy widzów.

O czym pamiętać przy składaniu wniosku?
Proszę zwrócić uwagę na wymogi formalne zawarte w §6 pkt. 2 Regulaminu. Prawidłowo złożony wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane informacje oraz załączniki.
Prosimy również o złożenie wniosku z maila, którego używają Państwo na co dzień, i który został podany w treści wniosku.

Co zrobić jeśli nie mamy KRS?
Należy załączyć oświadczenie, że stowarzyszenie jest zarejestrowane jako stowarzyszenie zwykłe ze wskazaniem nr wpisu i nazwy organu nadzorującego właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego.

W którym miejscu wpisać harmonogram projektu?
Harmonogram należy wpisać w punkcie 4 wniosku o dofinansowanie.

Co to znaczy, że późniejsze zmiany w budżecie nie mogą być większe lub mniejsze niż 25%?
W kosztorysie zawierającym punkty 1, 2, 3 i podpunkty, np. 1a, 1b,1c, można dowolnie przesuwać środki między podpunktami w ramach punktu tj. między a/b/c w ramach punktu 1 np.
Natomiast między punktami 1/2/3 itd przesunięcia nie mogą być większe/mniejsze niż 25%. Ostatecznie w żadnej „dużej” kategorii (1/2/3) nie może być mniej ani więcej o 25%. Na przykładzie:
Prawa autorskie – 1000 zł
Promocja – 3000 zł
Czyli w kategorii „prawa autorskie” nie może być na koniec więcej niż 1250 i mniej niż 750 zł. A w kategorii „promocja” nie może być więcej niż 3750 i mniej niż 2250.

KONTAKT

Krzysztof Olichwier – koordynator
offpolska@instytut-teatralny.pl
tel.: + 48 733 916 116

Aleksandra Urban – promocja
aurban@instytut-teatralny.pl
tel. +48 730 116 120 

 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami na stronie facebook.com/ProgramOFFPolska/.


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

Powiązane

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności