fbpx
OFF Polska

OFF Polska

Rozpoczęty w 2021 roku program dla teatrów offowych, niezależnych, alternatywnych.
Program OFF Polska skierowany jest wyłącznie do organizacji pozarządowych. Dzięki niemu teatry offowe, niezależne i alternatywne mogą ubiegać się o dofinansowanie na produkcję i eksploatację spektakli w wysokości do 90 000 zł. Spektakle, które powstały w ramach OFF Polska obejrzało około 30 000 widzów w całej Polsce.

Obecnie trwa 4. edycja programu – kliknij, aby przeczytać więcej.

Program OFF Polska ma na celu umożliwienie produkcji i eksploatacji spektakli teatru niezależnego i offowego. Ideą Programu jest wspieranie twórców poprzez dofinansowanie projektów na etapie pomysłów i projektów. Dzięki przekazanym środkom teatry offowe mają nie tylko możliwość przygotowania nowych produkcji, ale też rozwoju – program otwiera m.in. na wyzwania związane z dotarciem do widza i poszerzania grona odbiorców sztuki teatru.

Dotychczas program OFF Polska zaowocował stworzeniem 68 spektakli:

Środki przyznane w ramach programu muszą zostać przeznaczone na produkcję, promocję (w tym rejestrację video), eksploatację oraz dokumentację spektaklu. Aby zgłosić swój projekt, należy przesłać wypełnione załączniki – wniosek i kosztorys – oraz wymaganą dokumentację szczegółowo opisaną w Regulaminie, w wersji elektronicznej na adres offpolska@instytut-teatralny.pl

Można wnioskować o dofinansowanie w przedziale 30 000 – 90 000 zł, wymagane jest 10% wkładu własnego. Po zakończeniu naboru Zespół Sterujący ocenia zebrane zgłoszenia, a następnie wyłania beneficjentów. Czas na realizację spektakli oraz ich minimum pięciokrotną eksploatację obejmuje okres kilku miesięcy i określony w Regulaminie danej edycji.

HARMONOGRAM 4. EDYCJI (2024 rok)

  • do 29 marca – nabór wniosków;
  • do 30 kwietnia – ocena wniosków, wyłonienie beneficjentów IV edycji i ogłoszenie projektów do realizacji;
  • 13 maja – 31 października – realizacja projektów oraz minimum 5-krotna prezentacja spektakli;
  • do 15 listopada – rozliczenie dofinansowań przyznanych w ramach programu.

 


Program powstał dzięki inspiracji i wsparciu merytorycznemu Offensywy Teatralnej.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności