fbpx
OTEVŘENÁ VÝZVA: REZIDENCE PRO PŘEKLADATELE/PŘEKLADATELKY DIVADELNÍCH HER (PL-CZ)

OTEVŘENÁ VÝZVA: REZIDENCE PRO PŘEKLADATELE/PŘEKLADATELKY DIVADELNÍCH HER (PL-CZ)

Překladatelé z polštiny do češtiny se mohou hlásit na překladatelskou rezidenci v rámci mezinárodního projektu Drama Revival.
Překladatelé z polštiny do češtiny mohou do 13. června 2024 posílat přihlášky na překladatelskou rezidenci v rámci mezinárodního projektu Drama Revival. Rezidence se uskuteční ve dnech 18.–29. srpna 2024 ve Varšavě. V průběhu rezidenčního pobytu bude mít vybraný překladatel/překladatelka možnost pracovat na překladu divadelní hry Darie Sobik Zmęczone, a to s mentorskou podporou autorky. Partnery rezidence jsou České centrum Varšava, Polský institut v Praze a Institut umění – Divadelní ústav v Praze.

 

Rezidence pro překladatele dramatických textů (PL-CZ) je iniciativou zaměřenou na rozvoj tvůrčích dovedností v oblasti překladu současných divadelních her, určených ke scénickému uvedení. Rezidence vybranému překladateli/překladatelce poskytuje: pokrytí cestovních výloh, ubytování v centru Varšavy, zázemí pro překládání, mentoring, diety a finanční odměnu za překlad divadelní hry Darie Sobik Zmęczone.

Rezidence je pořádána v rámci mezinárodního projektu Drama Revival, který podporuje cirkulaci současné dramatiky ve střední a východní Evropě.

Pro přihlášení je třeba zaslat vyplněný přihlašovací formulář, jehož součástí je mj. krátký text o motivaci uchazeče k účasti v rezidenci, životopis a přeložený úryvek divadelní hry, dle pravidel rezidence. Přihlášky jsou přijímány do 13. června 2024.

Rezidence bude probíhat v polštině. Prosíme uchazeče, aby se seznámili s organizačními podrobnostmi rezidence, s kritérii výběru kandidátů, zásadami a průběhem rezidence, které jsou obsaženy v připojeném souhrnu pravidel.

Celý text divadelní hry Darie Sobik Zmęczone je dostupný na webových stránkách Gdyňské ceny dramatické tvorby: http://www.gnd.art.pl/baza-sztuk/ 


Termín rezidence: 18.–29. srpna 2024
Místo rezidence: Varšava
Termín přihlašování: do 13. června 2024
Počet účastníků: 1 osoba
Kontakt: Karolina Dziełak-Żakowska, kzakowska@instytut-teatralny.pl


Ke stažení:
Pravidla rezidenceRegulamin
Příloha č. 1 – úryvek divadelní hry k překladu – Załącznik nr 1 – Fragment tekstu Dramatu do przetłumaczenia
Příloha č. 2 – vzor smlouvy s účastníkem rezidence – Załącznik nr 2 – Wzór Porozumienia z Rezydentem


Organizátor rezidence: Divadelní institut Zbigniewa Raszewského, Varšava

Partneři rezidence: České centrum Varšava, Polský institut v Praze, Institut umění – Divadelní ústav v Praze (hlavní pořadatel projektu Drama Revival)

Partneři projektu Drama Revival: Chorvatské centrum ITI, Drama Panorama, Estonian Theatre Agency, Divadelní institut Zbigniewa Raszewského ve Varšavě, Divadelní ústav Bratislava

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności