Instytut w mediach

Instytut w mediach

Poniżej prezentujemy wybrane artykuły, wywiady i audycje z ostatnich dni, w których można było usłyszeć o działaniach Instytutu Teatralnego