fbpx
Rusza nabór wniosków do nowej edycji programu Teatr Polska

Rusza nabór wniosków do nowej edycji programu Teatr Polska

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego rozpoczyna nabór wniosków do pierwszego etapu V edycji programu Teatr Polska. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 marca 2013...
opublikowano 1 marca 2013

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego rozpoczyna nabór wniosków do pierwszego etapu V edycji programu Teatr Polska. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 marca 2013 r.

Program Teatr Polska został zainicjowany w 2009 roku w celu ułatwienia dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zintensyfikowanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury. W ramach programu teatry instytucjonalne, niezależne i stowarzyszenia mogą ubiegać się o dofinansowanie prezentacji spektaklu w małych miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego, ale które posiadają infrastrukturę umożliwiającą prezentację przedstawienia.

Kwalifikacje do programu odbywają się dwuetapowo: w pierwszym etapie zgłoszone spektakle uzyskują rekomendacje Komisji Artystycznej Programu. W tym roku Komisja Artystyczna może również wskazać spektakle spoza konkursu, których udział w programie pozytywnie wpłynie na wartość artystyczną i merytoryczną programu. Następnie Komitet Organizacyjny Programu ocenia wiarygodność organizacyjną i finansową projektów. W drugim etapie teatry przedstawiają uzgodnione z lokalnymi ośrodkami kultury trasy objazdów.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie spektaklu do pierwszego etapu polega na przesłaniu na adres Instytutu do dnia 21 marca 2013 r. następujących dokumentów:a) wypełnionej karty zgłoszeniowej (z opisem spektaklu, krótkim opisem działań edukacyjnych towarzyszących pokazom oraz opisem planowanej trasy – zasięg, ilość planowanych spektakli, województwa, miejscowości) – do pobrania TUTAJ,b) programu spektaklu,c) wyboru recenzji i innych relacji prasowych,d) dokumentacji DVD spektaklu (w postaci zapisu technicznego spektaklu, nagranych w 10 kopiach, oddzielnie zapakowanych i uprzednio sprawdzonych, w formatach dvd mpeg2 lub wmv oraz 6 kopii 5-minutowego skrótu – trailera),e) dokumentów (również w formie oświadczeń) potwierdzających uregulowanie praw autorskich, związanych z eksploatacją spektaklu.

ZMIANY W REGULAMINIE

Zwracamy uwagę, że piąta, jubileuszowa edycja programu Teatr Polska to także szereg zmian w regulaminie. Do najważniejszych należą:

  • zmiana preambuły regulaminu, zwracająca uwagę na cel programu, tj. „szczególne uwzględnienie ośrodków mających utrudniony dostęp do kultury, społecznie zdegradowanych, ubogich w instytucje kultury i środowiska twórcze”,
  • terminy, m.in. terminy objazdów, trwających w tym roku  od 15 lipca do 5 grudnia, termin rozliczenia (do 15 grudnia),
  • uszczegółowienie możliwych godzin prezentacji, ilości i formatów plików, w jakich ma zostać przekazane nagranie spektaklu,
  • obligatoryjny udział w Targach sztuki (prezentacji zakwalifikowanych spektakli przedstawicielom domów kultury połączonej z warsztatami),
  • obligatoryjny udział w spotkaniu ewaluacyjnym programu,
  • wyszczególnienie dodatkowego kryterium oceny – „organizacji objazdu dla grup mających utrudniony dostęp do kultury i/lub zamieszkujących na terenach społecznie zdegradowanych ubogich w instytucje kulturalne i środowiska twórcze, realizowanych na obszarach o najniższym PKB”,
  • konieczność przeprowadzenia badań/ankiet wśród widzów,
  • zmiana w tabeli honoraryjnej – zamieszczenie tylko górnej granicy możliwych stawek, wyłączenie z kwoty stawek ZUS-u pracodawcy,
  • zmiany w formularzach wniosków.

KONTAKT:

Klaudia Madziartel. (22) 501 70 23fax (22) 501 70 26e-mail: polska@instytut-teatralny.pl

DO POBRANIA:

I etap:Tabela kryteriów oceny wniosków (DOC, 9 KB)

Karta zgłoszeniowa do I etapu (DOC, 10 KB)

II etap:

Formularz aplikacyjny do II etapu (DOC, 32 KB)

Konspekt działań edukacyjnych (DOC, 7 KB)

Załączniki: Załącznik nr 1 – preliminarz kosztów (XLS, 10 KB) 

Załącznik nr 2 – rozkład środków finansowych( XLS, 10 KB)

STRONA WWW:

szczegóły na stronie:www.polska.e-teatr.pl

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności