fbpx
FILOZOFIE TEATRU – wykład III

FILOZOFIE TEATRU – wykład III

"W stronę nowego pojęcia spektaklu?" - wykład Jakuba Majmurka.Zarówno dla Guy Deborda, jak i Giorgio Agambena tworzenie pojęcia miało nie tylko poznawczy, ale także...
opublikowano 27 marca 2014

„W stronę nowego pojęcia spektaklu?” – wykład Jakuba Majmurka.

Zarówno dla Guy Deborda, jak i Giorgio Agambena tworzenie pojęcia miało nie tylko poznawczy, ale także strategiczny wymiar. Pojęcia były dla nich jak broń, którą uciekający znajduje na swojej trasie. Tę użyteczną podnosi, uczy się nią posługiwać, by sięgnąć po nią we właściwym momencie.Interesujące jest przyjrzenie się pojęciu spektaklu zaproponowanemu przez Deborda w „Społeczeństwie spektaklu” i znacznie zmodyfikowanemu w późniejszych o dwie dekady „Rozważaniach o społeczeństwie spektaklu” oraz temu, które w dialogu z Debordem konstruował Giorgio Agamben. Zachowując wierność zaproponowanemu przez filozofów sposobowi myślenia, warto zastanowić się, na jakie strategiczne problemy odpowiadają dziś pojęcia spektaklu przez nich sformułowane. Jak można odnieść je do aktualnych warunków, praktyk artystycznych, politycznych, poznawczych? Czy potrzebujemy dziś nowego pojęcia spektaklu?

prowadzenie: Jakub Majmurek

FILOZOFIE TEATRU

„Filozofie teatru” to cykl wykładów poświęconych rozpoznaniu relacji, w jakie z teatrem, dramatycznością i performatywnością wchodzi współczesna myśl filozoficzna. Jest to przepływ intensywny i wielostronny: filozofia chętnie posługuje się językiem teatru czy sztuk performatywnych, teatr stanowi pozostającą w nieustannym ruchu filozoficzną metaforę. Praktyka myśli i praktyka sceny splatają się, przenikają i współ-pracują. Cykl wykładów „Filozofie teatru” służy oświetleniu tej sceny, na której spotykają się pojęcia i ciała, na której filozof występuje jako performer, a spektakl jest zdarzeniem myśli.

Program:

23 stycznia 2014, g. 18:00Tomasz Kubikowski „Móc się jawić. Początki ery performansu”

27 lutego 2014, g. 18:00Anna Burzyńska „Jacques Derrida: filozof jako performer”

27 marca 2014, g. 18:00Jakub Majmurek „W stronę nowego pojęcia spektaklu?”

24 kwietnia 2014, g. 18:00Jakub Momro „Ekspozycja. Teatr (w) dekonstrukcji”

22 maja 2014, g. 18:00Paweł Mościcki „Czym jest idea teatralna albo jak być kochaną przez Alaina Badiou?”

12 czerwca 2014, g. 18:00Łucja Iwanczewska „Teatr Kantem – odgrywania historycznej teraźniejszości”

ZOBACZ WYKŁADY NA YOUTUBE

minione daty

Data Godzina Wydarzenie Wstęp
czwartek 27.03.2014
18:00
18:00

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności