fbpx
FILOZOFIE TEATRU – wykład IV

FILOZOFIE TEATRU – wykład IV

"Ekspozycja. Teatr (w) dekonstrukcji" - wykład Jakuba Momro.W klasycznej książce Jacques’a Derridy „Pismo i różnica” pojawiły się dwa teksty poświęcone Antoninowi...
opublikowano 24 kwietnia 2014

„Ekspozycja. Teatr (w) dekonstrukcji” – wykład Jakuba Momro.

W klasycznej książce Jacques’a Derridy „Pismo i różnica” pojawiły się dwa teksty poświęcone Antoninowi Artaudowi, w których francuski filozof rozważa relacje między nowoczesnym teatrem a miejscem, jakie w kulturze zajmuje słowo, sens czy pojęcie. Od czasu publikacji esejów Derridy minęło kilkadziesiąt lat i filozofowie przyznający się do dekonstrukcyjnej tradycji coraz częściej i chętniej sięgają do rozmaitych praktyk teatralnych, upatrując w nich okazji do uprawomocnienia własnego dyskursu, a zarazem szansy na wyjście z teoretycznego impasu, wynikającego z panowania sztywnego modelu tekstualności. Jednocześnie wielu twórców wykorzystuje osiągnięcia dekonstrukcji do budowania własnych artystycznych idiomów. Wykład poświęcony będzie szczególnie istotnemu przykładowi takiego związku: współpracy Jean-Luc Nancy’ego z Mathilde Monnier, a także analizie tych „teatralnych” pojęć dekonstrukcji – scena, reprezentacja, medium, głos, gest, dotyk, działanie, polityczność – które w ostatnim czasie uległy radykalnemu przeformułowaniu i mogą w znaczący sposób wpłynąć na myślenie o współczesnych sztukach performatywnych.

prowadzenie: Jakub Momro

FILOZOFIE TEATRU

„Filozofie teatru” to cykl wykładów poświęconych rozpoznaniu relacji, w jakie z teatrem, dramatycznością i performatywnością wchodzi współczesna myśl filozoficzna. Jest to przepływ intensywny i wielostronny: filozofia chętnie posługuje się językiem teatru czy sztuk performatywnych, teatr stanowi pozostającą w nieustannym ruchu filozoficzną metaforę. Praktyka myśli i praktyka sceny splatają się, przenikają i współ-pracują. Cykl wykładów „Filozofie teatru” służy oświetleniu tej sceny, na której spotykają się pojęcia i ciała, na której filozof występuje jako performer, a spektakl jest zdarzeniem myśli.

Program:

23 stycznia 2014, g. 18:00Tomasz Kubikowski „Móc się jawić. Początki ery performansu”

27 lutego 2014, g. 18:00Anna Burzyńska „Jacques Derrida: filozof jako performer”

27 marca 2014, g. 18:00Jakub Majmurek „W stronę nowego pojęcia spektaklu?”

24 kwietnia 2014, g. 18:00Jakub Momro „Ekspozycja. Teatr (w) dekonstrukcji”

22 maja 2014, g. 18:00Paweł Mościcki „Czym jest idea teatralna albo jak być kochaną przez Alaina Badiou?”

12 czerwca 2014, g. 18:00Łucja Iwanczewska „Teatr Kantem – odgrywania historycznej teraźniejszości”

ZOBACZ WYKŁADY NA YOUTUBE

minione daty

Data Godzina Wydarzenie Wstęp
czwartek 24.04.2014
18:00
18:00

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności