fbpx
Piknik Golgota. Religia i sztuka w przestrzeni wspólnej

Piknik Golgota. Religia i sztuka w przestrzeni wspólnej

Debata nad pytaniami dotyczącymi kształtu demokracji i funkcjonowania życia publicznego w Polsce, które wynikają z wydarzeń ostatnich miesięcy, związanych z odwołaniem...
opublikowano 9 października 2014

Debata nad pytaniami dotyczącymi kształtu demokracji i funkcjonowania życia publicznego w Polsce, które wynikają z wydarzeń ostatnich miesięcy, związanych z odwołaniem spektaklu „Golgota Picnic” i zorganizowaną w odpowiedzi oddolną, ogólnopolską akcją „Piknik Golgota”. Spór im towarzyszący toczył się w polu definiowanym zarazem przez religię, sztukę i prawo, prowadząc w istocie do pytań o podstawowe wymiary ładu demokratycznego.

W przestrzeni publicznej – rozumianej jako wspólna – zarówno religia, jak i sztuka zajmują miejsce szczególne, pretendując do miana „wyjątku”, którego odrębna pozycja powinna znajdować gwarant w prawie i demokratycznej praktyce społecznej. Czym jest owa „pozycja wyjątkowa” religii i sztuki? Jaka jest odpowiedź prawa na ten postulat? Jak możliwe jest współistnienie tych „wyjątkowych porządków” w przestrzeni wspólnej?

Katalog zagadnień obejmuje między innymi przepis o „obrazie uczuć religijnych”; konstytucyjną gwarancję wolności twórczości artystycznej; problem prywatyzacji prawa – wolność sumienia, a inne wolności obywatelskie i nieposłuszeństwo obywatelskie. Kwestie te trzeba rozważać w perspektywie instytucjonalnego ładu demokratycznego państwa, a więc powinności urzędników państwowych i samorządowych oraz kuratorów, a także roli Kościoła katolickiego, jako „instytucji wyjątkowej”.

POSŁUCHAJ ZAPISU AUDYCJI:

Piknik Golgota. Religia i sztuka w przestrzeni wspólnej by Krytyka Polityczna on  Mixcloud

WSTĘP WOLNY

ORGANIZATORZY:

ADRES:

ul. Foksal 16 (II piętro)00-372 Warszawa 

UDZIEŁA WEZMĄ:

Sebastian Dudateolog, biblista związany z Katolickim Uniwersytetem w Lowanium w Belgii, członek Zespołu Centrum Kultury i Dialogu w Krakowie, wykładowca na Podyplomowych Studiach Gender w Instytucie Badań Literackich PAN, członek redakcji „Więzi”, ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II

ks. prof. Witold Kaweckiwykładowca akademicki, kierownik Zakładu Teologii Ewangelizacji Medialnej, twórca specjalności teologii kultury, organizator i dyrektor Instytutu Wiedzy o Kulturze UKSW, kierownik Katedry Dialogu Wiary z Kulturą, członek Rady Programowej Festiwalu Gorzkie Żale

Joanna Mytkowskadyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, krytyczka sztuki, kuratorka wystaw m.in. przestrzeni Espace 315 w Centrum Pompidou w Paryżu i Pawilonu Polskiego na Biennale w Wenecji (2005), autorka licznych tekstów o sztuce

prof. Monika Płatekprawniczka, wykładowczyni w Zakładzie Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, publicystka i feministka, założycielka Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej.

prowadzenie:Tomasz Stawiszyńskifilozof, publicysta, dziennikarz Radia RDC, członek zespołu Krytyki Politycznej

minione daty

Data Godzina Wydarzenie Wstęp
czwartek 09.10.2014
18:00
18:00

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności