fbpx
Polish Theatre Journal

Polish Theatre Journal

Call for Papers for the Second Issue 2015Polish Theatre Journal (PTJ) jest internetowym, anglojęzycznym, naukowym czasopismem poświęconym współczesnemu polskiemu teatrowi i...
opublikowano 20 kwietnia 2015

Call for Papers for the Second Issue 2015

Polish Theatre Journal (PTJ) jest internetowym, anglojęzycznym, naukowym czasopismem poświęconym współczesnemu polskiemu teatrowi i performansowi, wydawanym dwa razy do roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiegow Warszawie. Głównymi celami PTJ są:• animowanie międzynarodowego dialogu na temat współczesnego polskiego teatru i performansu przez umożliwienie wymiany idei i doświadczeń między polskimi i zagranicznymi badaczami, uwzględniającej różne punkty widzenia,intelektualne i kulturowe tradycje oraz praktyki;• badanie polskiego teatru i sztuki performansu w ich istotnej roli – zarówno w lokalnym, jaki i globalnym kontekście – jako medium spraw publicznych, mechanizmów wyłaniania i przepracowywania tożsamości i świadomościzbiorowej, ujawniania afektów i dynamiki życia zbiorowego;• wskazanie na miejsce polskiego teatru i performansu w świecie współczesnej globalnej cywilizacji oraz ich udział w debacieo najważniejszych problemach współczesności.

Skupienie na polskim teatrze nie oznacza ograniczenia do jego specyficznych, lokalnych aspektów. To, co postrzegane jest jako lokalne i swoiste często działa w trwałej relacji z tym, co globalne. Dlatego proponujemy ujęcia problemowe, które polskich twórców i zjawiska charakterystyczne dla polskiego teatru umieszczą w szerszym kontekście.

Ogłaszamy open call dla tekstów do następnego numeru Polish Theatre Journal, który będzie wydany zimą 2015 z tematem przewodnim „Teatr i społeczność”. Istotnym aspektem współczesnej praktyki teatralnej i performatywnej sązróżnicowane relacje między artystami i ich działaniami, a różnymi grupami odbierającymi i odpowiadającymi na te działania. Główne kręgi odbiorców są łatwe do zidentyfikowania: bezpośrednia publiczność – oglądająca, będąca świadkiem i/lub biorąca udział; „sąsiedzi” – otoczenie społeczne, w którym teatr działa i które czasem angażuje w długoterminowe projekty; adresaci– grupy do których kierowane są dzieła sztuki albo w których imieniu są tworzone; władze różnego rodzaju (z krytykami włącznie); ogólna opinia publiczna. Wszystkie te grupy – i prawdopodobnie wiele innych – otaczają teatr, tworząc wielowarstwowe środowisko, w którym on działa.

W kolejnym numerze PTJ przyjrzymy się bliżej różnym strategiom i taktykom używanym do tworzenia i rozwijania relacji między teatrem a jego społecznym środowiskiem. Proponowany zakres tematów zawiera takie kwestie, jak:• teatr jako wehikuł budowania wspólnoty;• teatr i performans jako przestrzeń do praktykowania społecznego konfliktu;• teatr bezpośredniego uczestnictwa – jego strategie, formy i cele;• pedagogika teatru jako metoda edukacji kulturalnej i zarazem gromadzeniewokół teatru otwartej i zaangażowanej publiczności;• relacje między grupami teatralnymi a społecznościami, pośród których żyjąi do których kierują swoją pracę;

Streszczenie propozycji tekstu (tak streszczenie, jak sam tekst może być napisany po polsku lub po angielsku) do 300 słów prosimy przesyłać do Joanny Biernackiej na adres jbiernacka@instytut-teatralny.pl.Ostateczny termin zgłaszania propozycji upływa 31 maja 2015.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności