fbpx
ROLA KULTURY W POLITYCE MIEJSKIEJ – warsztat

ROLA KULTURY W POLITYCE MIEJSKIEJ – warsztat

22 maja  (w godzinach 12.00 – 17.00) odbędzie się w Instytucie Teatralnym w Warszawie warsztat pt. „The role of culture in urban policy”, który poprowadzi prof....
opublikowano 20 kwietnia 2015

22 maja  (w godzinach 12.00 – 17.00) odbędzie się w Instytucie Teatralnym w Warszawie warsztat pt. „The role of culture in urban policy”, który poprowadzi prof. Franco Bianchini, wykładowca Leeds Metropolitan University, zajmujący się polityką kulturalną i rolą kultury w rewitalizacji obszarów miejskich, a także rozwojem strategii kulturalnych w kontekście kryzysu i zmian ekonomicznych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polityki kulturalnej w kontekście rozwoju współczesnych miast m.in. Cultural Policy and Urban Regeneration: the West European Experience, Planning for the Intercultural City, Urban Mindscapes of Europe; Jest członkiem rady programowej International Journal of Cultural Policy oraz doradcą ENCATC Journal of Cultural Management of Policy.

Warsztat rozpocznie się prezentacją dotyczącą roli kultury w polityce miejskiej, druga część, praktyczna, będzie pracą w grupach nad zagadnieniami związanymi z planowaniem strategii kulturalnych i rozwiązywaniem lokalnych problemów.

Warsztat przeznaczony jest dla  menedżerów teatrów oraz pracowników instytucji zarządzających teatrami (miejskimi i wojewódzkimi), będzie prowadzony w języku angielskim. Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających CV do 30 kwietnia 2015 roku na adres mailowy: polityka.teatralna@instytut-teatralny.pl

Udział w warsztatach jest bezpłatny, organizator nie pokrywa kosztów związanych z przejazdem i noclegiem w Warszawie.

Jednocześnie, 22 maja o godzinie 18.00 zapraszamy na otwartą debatę pt. „Teatr i miasto”, która będzie próbą przyjrzenia się tworzeniu i realizacji miejskiej polityki kulturalnej w obszarze teatrów publicznych, relacji instytucji z jej organizatorami. Wśród panelistów znajda się m.in. prof. Franco Binachini i Artur Celiński. Przedstawimy także wyniki pilotażowego badania dotyczącego polityki teatralnej prowadzonej przez miasta i województwa w całej Polsce.

Organizatorzy:Instytut Teatralny i. Z. RaszewskiegoUrząd Miasta st. Warszawy

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności