fbpx
SZTUKI WYKONAWCZE: Źródła i mediacje. TANIEC

SZTUKI WYKONAWCZE: Źródła i mediacje. TANIEC

23 kwietnia 2015, godz. 9.00 – 17.00SEMINARIUM I: RUCH – TANIEC – KAMERA (czwartek)Uczestnicy: Janusz Bałdyga, Erhard Ertel, Ewa Krasucka, Sonia Nieśpiałowska-Owczarek,...
opublikowano 23 kwietnia 2015

23 kwietnia 2015, godz. 9.00 – 17.00SEMINARIUM I: RUCH – TANIEC – KAMERA (czwartek)

Uczestnicy: Janusz Bałdyga, Erhard Ertel, Ewa Krasucka, Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Katarzyna Słoboda

Zapis ruchu na filmie to podstawowy sposób jego dokumentacji, a zarazem często materiał o autonomicznym statusie dzieła sztuki performatywnej. Kamera jest potrzebna tancerzom jako narzędzie badawcze pozwalające zgłębiać techniki ruchu i analizować choreografię, jako partner coraz częściej towarzyszący im w scenicznym działaniu, wreszcie jako medium metakrytyczne – oparte na ruchu i ruch problematyzujące.Celem seminarium RUCH – TANIEC – KAMERA jest zbadanie zarówno w wymiarze praktycznym, jak i teoretycznym złożonych relacji między tańcem a kamerą, między ruchem kamery a ruchem ciała, między poruszającym się ciałem w obrazie i na żywo. Wykorzystując tę perspektywę, chcemy przyjrzeć się nie tylko tańcowi współczesnemu i klasycznemu, ale także widowiskom sportowym, działaniom z pogranicza teatru i performance art oraz szczególnemu gatunkowi choreografii tworzonej specjalnie wobec kamery – videodance.

24 kwietnia 2015, godz. 10.00 – 19.00SEMINARIUM II: CHOREOGRAFIA SPOŁECZNA (piątek)

Uczestnicy: Joanna Leśnierowska, Mikołaj Mikołajczyk, Paweł Mościcki, Dorota Ogrodzka, Rafał Urbacki, Wojtek Ziemilski

Choreografia społeczna bada cielesne sieci powiązań oraz sposoby komunikacji, które wytwarzają tożsamość społeczną. „Choreografia” nie oznacza tu zatem wyłącznie komponowania ruchu i relacji ciał w czasie i przestrzeni, ale staje się również metodą badania rutyny i dynamiki relacji społecznych, a także organizacji wszelkich form ruchu – także tych codziennych. W praktyce artystycznej przyjęcie perspektywy choreografii społecznej związane jest natomiast z budowaniem sytuacji, które mają wprawić w ruch tancerzy, a często i widzów. Instrukcje, zadania do wykonania, a nawet sama architektura przestrzeni stają się narzędziem wskazania kierunku działania, jednak bez intencji programowania go czy precyzyjnego określenia jego przebiegu.Podczas seminarium chcemy spojrzeć na ruch jako na ideologię i zastanowić się nad relacją między regułami porządku społecznego a sposobami posługiwania się ciałem. Zapytać o to, w jaki sposób ruch i ciało w ruchu kształtują przestrzeń publiczną. Jak z kolei przestrzeń publiczna dyscyplinuje nasze ciała? Czy jest możliwa polityczność ciała w tkance społecznej, a przede wszystkim jego wolność? Czy choreografia społeczna wyznacza zatem wyłącznie sztywne ramy, czy też tworzy strukturę prowokującą do ruchu?

WSTĘP WOLNY

ORGANIZATORZY:

Instytut Kultury Polskiej UW

zespół projektu „SZTUKI WYKONAWCZE: Źródła i mediacje”

Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, w Warszawie

STRONA INTERNETOWA:

www.re-sources.uw.edu.pl/o-projekcie

SZTUKI WYKONAWCZE: Źródła i mediacje. TANIEC

PROGRAM:

SEMINARIUM I: RUCH – TANIEC – KAMERA23 kwietnia, 9.00–17.00Uczestnicy: Janusz Bałdyga, Erhard Ertel, Ewa Krasucka, Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Katarzyna Słoboda

Erhard Ertel (Freie Universität Berlin)STROBOSKOPISCHE WAHRNEHMUNG: KONTINUITÄT UND UNTERBRECHUNG ALS KONSTITUANTEN VON REALITÄTS- UND ERKENNTNISBILDUNG(Percepcja stroboskopowa: ciągłość i przerwanie jako konstytutywne formy tworzenia rzeczywistości i poznania)

Sonia Nieśpiałowska-OwczarekKINO TAŃCA: 70 LAT PO STUDY IN CHOREOGRAPHY FOR CAMERA MAI DEREN

Ewa KrasuckaVIDEODANCE. MIĘDZY EFEKCIARSTWEM A NOWĄ JAKOŚCIĄ

Katarzyna Słoboda (MS2)PERCEPCJA ZESTROJONA. PRAKTYKA LISY NELSON

13.00 – 14.00 przerwa obiadowa

14.00 – 17.00Janusz BałdygaIKONA ZDARZENIA WOBEC JEGO ZAPISU FILMOWEGO

Dyskusja na forum

minione daty

Data Godzina Wydarzenie Wstęp
czwartek 23.04.2015
09:00
09:00

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności