fbpx
Rezydencje na Słowacji pod okiem Patrice’a Pavisa

Rezydencje na Słowacji pod okiem Patrice’a Pavisa

Jeszcze tylko kilka dni - do 30 sierpnia - Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego czeka na zgłoszenia młodych krytyków, reżyserów, dramaturgów i dramatopisarzy,...
opublikowano 25 sierpnia 2015

Jeszcze tylko kilka dni – do 30 sierpnia – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego czeka na zgłoszenia młodych krytyków, reżyserów, dramaturgów i dramatopisarzy, którzy chcieliby wziąć udział w sześciodniowych zajęciach pod opieką Patrice’a Pavisa. Rezydencja – odbywająca się w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Divadelná Nitra 2015 – potrwa od 24 do 30 września w Nitrze na Słowacji.

Stowarzyszenie Divadelná Nitra wspólnie z partnerami: Instytutem Sztuki i Teatru z Czech, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Trafó – Centrum Sztuki Współczesnej z Węgier, Instytutem Teatralnym w Bratysławie i East European Performing Arts Platform (EEPAP) z Polski ogłaszają nabór do udziału w Rezydencji V4@THEATRE – DIVADELNÁ NITRA 2015 przeznaczonej dla osób z Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Ukrainy, zajmujących się zawodowo teatrem.

Sześciodniowa rezydencja, odbywająca się w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Divadelná Nitra 2015, pod opieką merytoryczną Patrice’a Pavisa (Francja) przeznaczona jest dla młodych (do 35 roku życia) krytyków teatralnych, reżyserów, dramaturgów i dramatopisarzy z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy (łącznie grupę utworzy 10 osób z 5 krajów – Czech, Węgier, Polski, Ukrainy i Słowacji).

Czym jest program rezydencji V4@Theatre i kto może wziąć w nim udział?

Rezydencja V4@Theatre – Divadelná Nitra 2015 to kreatywne spotkanie młodych ludzi zajmujących się zawodowo teatrem (krytyków, reżyserów, dramaturgów i dramatopisarzy), którzy pod kierunkiem znanego na całym świecie teoretyka i praktyka teatru Patrice’a Pavisa (Francja) wezmą udział w 24. edycji Festiwalu Divadelná Nitra. Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi wydarzeniami w ramach programu głównego oraz wybranymi wydarzeniami z programu towarzyszącego. Przez cały czas trwania rezydencji (sześć dni) będą pracować pod opieką Patrice’a Pavisa – mentora, opiekuna merytorycznego i moderatora grupy.

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat kondycji sztuk performatywnych w krajach, które reprezentują (dokładne tematy prezentacji zostaną ogłoszone z wyprzedzeniem przez Patrice’a Pavisa i Divadelna Nitra). Kolejnym zadaniem będzie napisanie co najmniej trzech artykułów/recenzji dotyczących programu Divadelná Nitra lub przeprowadzenie wywiadów z artystami biorącymi udział w Festiwalu. Artykuły, wywiady oraz recenzje zostaną umieszczone na stronie internetowej festiwalu V4@Theatre – Divadelná Nitra 2015. Uczestnicy rezydencji wezmą również udział w publicznych spotkaniach z wybranymi artystami oraz przez cały czas trwania rezydencji pod kierunkiem Patrice’a Pavis’a omawiać i analizować obejrzane wydarzenia. Niektóre prezentacje i dyskusje uczestników rezydencji V4@Theatre będą dostępne także dla publiczności (tj. dla osób zajmujących się zawodowo teatrem i studentów biorących udział w festiwalu).

Gdzie i do kiedy się zgłaszać?

W celu zgłoszenia kandydatury należy przesłać list motywacyjny oraz opis doświadczenia zawodowego (bio) w języku angielskim do Anny Galas-Kosil z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego na adres anna.galas@instytut-teatralny.pl, wypełniając formularz aplikacyjny znajdujący się poniżej:

Aplikacje przyjmowane są do 30 sierpnia 2015.

Kryteria naboru:

 •  krytycy teatralni, reżyserzy, dramaturdzy – obywatele jednego z państw Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy (pierwszeństwo będą mieć artyści i krytycy teatralni, którzy mają już na koncie osiągnięcia zawodowe w obszarze teatru. Studenci będą brani pod uwagę w dalszej kolejności)
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • wiek do 35 lat
 • zainteresowanie rozwijaniem umiejętności prezentacji, pisania, refleksji krytycznej oraz analizy produkcji teatralnej i dramaturgii festiwalowej
 • terminowo złożona poprawna aplikacja wraz z listem motywacyjnym i opisem doświadczenia zawodowego (bio) w języku angielskim
 • po ogłoszeniu wyników naboru uczestnicy zobowiązani są do przygotowania prezentacji na temat sceny teatralnej w kraju pochodzenia (10 minut) opisującej aktualne trendy w teatrze, ich kontekst, współczesne pokolenie artystów, poruszane zagadnienia oraz obecność tematu przewodniego festiwalu Divadelná Nitra w produkcjach realizowanych w ich krajach. (tematy prezentacji zostaną wskazane przez mentora/opiekuna merytorycznego rezydencji).

Tegoroczna edycja Divadelná Nitra odbywa się pod hasłem: EMPATIA – Dzielnie się i Ofiarowywanie (EMPATHY – Sharing and Giving).

Co zapewniamy?

 • zaproszenie do udziału w 24. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Divadelná Nitra – pod opieką merytoryczną Patrice’a Pavisa.
 • bezpłatne bilety na wszystkie wydarzenia festiwalowe w ramach głównego programu oraz możliwość uczestniczenia w imprezach towarzyszących (filmy, spektakle, instalacje).
 • zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych ze śniadaniem w okresie od 24 do 30 września 2015 r.
 • zwrot kosztów podróży do Nitry (z uwzględnieniem najbardziej ekonomicznego środka transportu).
 • lunche w trakcie całego okresu pobytu na festiwalu oraz zaproszenie na imprezę otwarcia
 • katalog festiwalowy i inne materiały festiwalowe

Wstępny harmonogram rezydencji

24.09. 2015 Przyjazd uczestników – do godziny 14.00

14:30-17:30 Pierwsza sesja z Patrice’em Pavisem oraz kolacja powitalna (wydarzenie zamknięte dla publiczności)

18:30 Gala Otwarcia Festiwalu, performance

25.09 – 29.09.2015

9:00-13:00 Zajęcia – wewnętrzne spotkania z Patrice’em Pavisem,

publiczne debaty i dyskusje z artystami, prezentacje V4@Theatre

13:00-15:30 Przerwa na lunch, czas wolny

Od 15:30 – Wydarzenia festiwalowe

30.09.2015 Wyjazd uczestników

Wydarzenia festiwalu będą punktem wyjścia i odniesienia w rozważaniach i analizach. Główne poruszane zagadnienia:

– Jakie podejście można zastosować do konkretnego performance’u oraz jaka metoda analizy performance’u jest możliwa?

– Jakiego rodzaju wiedzy poszukujemy w trakcie performance’u i jak z możemy ją następnie wykorzystać?

– Jakiego rodzaju narzędziami dyskusji oraz narzędziami analizy performance’u dysponujemy?

– Jaka jest różnica pomiędzy performancem a inscenizacją?

– Jakie są doświadczenia uczestników rezydencji w obszarze krytyki i teorii teatru?

Opiekun merytoryczny rezydencji Patrice Pavis, Francja

w latach 1976-2007 profesor teatrologii na Uniwersytecie Paryskim. Obecnie profesor w Szkole Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Kent w Canterbury. W latach 2011 – 2012 wykładał jako profesor wizytujący na Narodowym Uniwersytecie Sztuki w Korei. Autor słownika teatru oraz publikacji z dziedziny semiologii, analizy performansu, współczesnych dramatopisarzy francuskich i współczesnego teatru. Jego ostatnie publikacje to „La mise en scne contemporaine” (Armand Colin, 2007; wydanie w języku angielskim, Routledge, 2013, wydanie w języku polskim PWN 2011 pt.

„Współczesna inscenizacja”) i „Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain” (Armand Colin, 2014, tłumaczenie angielskie dla Routledge w opracowaniu).

REZYDENCJA V4@THEATRE – DIVADELNÁ NITRA 2015 została zorganizowana dzięki środkom pochodzącym z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności