fbpx
„Praktyka teatralna i prawo wymagają korekt”

„Praktyka teatralna i prawo wymagają korekt”

„Praktyka teatralna i prawo wymagają korekt”.Środowisko zgodne ws. powołania nowego zespołu ekspertów25 lat po pierwszych próbach wprowadzenia zmian w organizacji i...
opublikowano 23 września 2015

„Praktyka teatralna i prawo wymagają korekt”.Środowisko zgodne ws. powołania nowego zespołu ekspertów

25 lat po pierwszych próbach wprowadzenia zmian w organizacji i finansowaniu teatrów publicznych w Polsce, po 16 latach od reformy administracyjnej, która powierzyła prowadzenie teatrów samorządom różnych szczebli, trzy lata po znowelizowaniu Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ogłoszeniu związanego z nią rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w bardzo wyraźny sposób środowisko teatralne wyartykułowało przekonanie, że kształt prawa, jak i praktyka jego stosowania wymagają dalszych korekt w celu dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości. Tak, aby jak najlepiej mogły służyć życiu teatralnemu w naszym kraju.

Z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego i ruchu społecznego „Teatr jest nasz” 21 września 2015 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń teatralnych a także organizacji pozarządowych zajmujących się teatrem, ekonomistów, socjologów kultury, teoretyków i praktyków teatru.

Po dyskusji, w wyniku której powstał katalog spraw i problemów do rozwiązania, zebrani zgodnie doszli do przekonania, że należy utworzyć zespół roboczy, ulokowany przy Instytucie Teatralnym, który opracuje kształt i harmonogram dalszych działań. Dyskusja w głównej mierze dotyczyła teatrów – instytucji artystycznych w rozumieniu wspomnianej ustawy, ale pojawił się też bardzo ważny wątek prowadzenia działalności teatralnej przez inne podmioty. Status prawny tej działalności powinien być także przedmiotem pracy zespołu roboczego.

Środowiskowemu spotkaniu towarzyszyła otwarta debata „Instytucja – gwarant wolności twórczej, idea-praktyka” z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej. Wzięli w niej udział twórcy, aktywiści teatralni, przedstawiciele ruchów miejskich i publiczności.

Dorota Buchwald, dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego

OBEJRZYJ DEBATĘ:

Poniższy materiał zamieszczamy dzięki uprzejmości redakcji „Gazety Świętojańskiej”.

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności