fbpx
NEKROPERFORMANS: Ciała fantomowe

NEKROPERFORMANS: Ciała fantomowe

NEKROPERFORMANS: Ciała fantomoweW centrum refleksji ponownie znajdzie się rzeczywistość powojenna, tym razem jednak oglądana przez pryzmat filmu, który w wyjątkowy sposób...
opublikowano 26 listopada 2015

NEKROPERFORMANS: Ciała fantomowe

W centrum refleksji ponownie znajdzie się rzeczywistość powojenna, tym razem jednak oglądana przez pryzmat filmu, który w wyjątkowy sposób problematyzuje proces ożywiania nieożywionego. Analizie poddana zostanie ówczesna kinematografia niemiecka okresu Republiki Weimarskiej – największa potęga filmowa w ówczesnej Europie, mająca niewątpliwie wpływ na przepracowanie traumy powojennej również w Polsce. Znamienny stanie się tu  przypadek Leni Riefensthal, której osoba stanowi wyjątkowy i pełen paradoksów dokument historii ówczesnej kultury.

WSTĘP WOLNY

ADRES:

Instytut Teatralnyim. Zbigniewa Raszewskiegoul. Jazdów 1

NEKROPERFORMANS

Punktem wyjścia do cyklu opowieści o teatrze Wielkiej Wojny są uwikłane w wydarzenia geopolityczne biografie intelektualistów, artystów, żołnierzy i rewolucjonistów. Historie ludzi i ich dzieł, ułożone na wzór atlasu obrazów, tworzyć będą rodzaj alternatywnego archiwum kultury, dokumentującego doświadczenie skonfrontowanej z przemocą wojenną jednostki. Ramę teoretyczną wykładów-opowieści stanowią dwa autorskie pojęcia: ciało-archiwum oraz nekroperformans. Oba neologizmy już w samym kształcie językowym odsłaniają fundamentalną dla teatru problematykę mediatyzacji doświadczenia, a także relacji między materią ożywioną i nieożywioną oraz między działaniem a jego dokumentacją. Wyłaniające się z analizy archiwum kultury opowieści mają na celu sformułowanie projektu antropologii, ufundowanego na doświadczeniu Wielkiej Wojny i zapisanego w formule teatru nowoczesnego.

Wykłady zapowiadają książkę Doroty Sajewskiej, którą w 2016 roku zainaugurowana zostanie seria wydawnicza Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego.

dr Dorota Sajewska

Adiunkt w Zakładzie Teatru i Widowisk IKP UW. Zajmuje się problematyką medialności i polityczności teatru, a także współczesnymi teoriami dotyczącymi dokumentacji i performansu. W latach 2008–2012 zastępca dyrektora artystycznego Teatru Dramatycznego w Warszawie. Autorka tekstów o teatrze i scenariuszy teatralnych, przekładów współczesnych sztuk niemieckich oraz tekstów teoretycznych. Współtłumaczka książki H.-T. Lehmanna Teatr postdramatyczny. Autorka dwóch książek: „Chore sztuki”. Choroba/tożsamość/dramat (2005) oraz Pod okupacją mediów (2012), współautorka i współredaktorka książki RE//MIX. Performans i dokumentacja (2014).

Projekty

zobacz wszystkie

NEKROPERFORMANS. Kulturowa rekonstrukcja teatru Wielkiej Wojny

NEKROPERFORMANS: Ciała fantomowe

21.12

Wykłady Doroty Sajewskiej – cykl opowieści o teatrze Wielkiej Wojny.

czytaj dalej

minione daty

Data Godzina Wydarzenie Wstęp
czwartek 26.11.2015
18:00
18:00

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności