fbpx
Polish Theatre Journal

Polish Theatre Journal

„Polish Theatre Journal” – nowy projekt wydawniczy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego – jest internetowym, anglojęzycznym, naukowym czasopismem poświęconym...
opublikowano 6 maja 2016

„Polish Theatre Journal” – nowy projekt wydawniczy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego – jest internetowym, anglojęzycznym, naukowym czasopismem poświęconym współczesnemu polskiemu teatrowi i performansowi, wydawanym dwa razy do roku.

Naszym celem jest animowanie międzynarodowego dialogu i wspieranie badania polskiego teatru i sztuki performansu w ich istotnej roli – zarówno w lokalnym, jak i globalnym kontekście – jako medium spraw publicznych, mechanizmów wyłaniania i przepracowywania tożsamości i świadomości zbiorowej, ujawniania afektów i dynamiki życia zbiorowego. Kolejne, monograficzne numery „PTJ” będą się ukazywać dwa razy do roku. 

W numerze pierwszym staramy się rozpoznać i opisać polityczność polskiego teatru ostatnich piętnastu lat z różnych punktów widzenia. Sporo miejsca poświęcamy najmłodszemu pokoleniu reżyserek i reżyserów: Weronice Szczawińskiej, Bartoszowi Frąckowiakowi, Marcie Górnickiej, Agnieszce Jakimiak, Wojtkowi Ziemilskiemu. Polityczność teatru nie jest dla nich czymś zewnętrznym, w co trzeba dopiero wejść, ale w sposób często ukryty przenika sam rdzeń instytucji i zespołu, lokuje się w pozornie oczywistych, a wcale nie niewinnych relacjach władzy organizujących pracę artystyczną.

Weronika Szczawińska i Milena Gauer mówią o tym z perspektywy feministycznej, przedstawiając obraz instytucji teatralnej i pozycji twórców w zupełnie inny sposób, niż czyni to – z perspektywy dyrektora narodowego teatru – Jan Klata. W napięciu między tymi dwoma równie mocnymi pozycjami rozciąga się pole różnorodnych polityczności teatru. Obejmuje ono także działania wychodzące poza dominującą w Polsce instytucję teatru repertuarowego i budujące inne relację między twórcami a lokalnymi wspólnotami – jak w projekcie Agaty Siwiak „Wielkopolska: Rewolucje”, o którego założeniach pisze kuratorka i który krytycznie analizuje Joanna Jopek.

Czy teatr w swoim instytucjonalnym, artystycznym i praktycznym kształcie może nie być hierarchiczną strukturą władzy, uruchamiającą mechanizmy przemocowe? Czy możliwy jest teatr swobodnej debaty i politycznej wolności obejmującej wszystkich członków zespołu? Jaki jest polityczny i społeczny potencjał teatru partycypacyjnego? Oto niektóre pytania o polityczność, jakie stawiamy w pierwszym numerze „PTJ” w przekonaniu, że dyskusja, która się w Polsce wokół nich toczy ma wymiar daleko przekraczający lokalne konteksty i doraźne konfiguracje.

„PTJ” jest dostępny online na stronie www.polishtheatrejournal.com.

Zapraszamy do lektury!

STRONA INTERNETOWA:

www.polishtheatrejournal.com

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności