fbpx
Rusza nabór na warsztaty do transopery „Anæsthesia”

Rusza nabór na warsztaty do transopery „Anæsthesia”

We wrześniu w Instytucie Teatralnym ruszą bezpłatne warsztaty przybliżające eksperymentalne formy pracy nad transoperą „Anæsthesia”, realizowaną przez kolektyw Dæd...
opublikowano 17 sierpnia 2016

We wrześniu w Instytucie Teatralnym ruszą bezpłatne warsztaty przybliżające eksperymentalne formy pracy nad transoperą „Anæsthesia”, realizowaną przez kolektyw Dæd Baitz w ramach programu „Placówka”. Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmowane są do 2 września.

Prowadzone przez grupę Dæd Baitz warsztaty stanowić będą integralną część pracy laboratoryjnej nad transoperą „Anæsthesia”. Przedstawią one techniki pisania interaktywnej narracji, projektowania dźwięku i przestrzeni przy użyciu narzędzi technologicznych. Cały cykl warsztatowy będzie miał charakter otwartego laboratorium, w czasie którego uczestnicy pracować będą razem z grupą Dæd Baitz nad poszczególnymi częściami transopery.

CEL

Poprzez pracę warsztatową twórcy zamierzają zbadać i sprawdzić nowe strategie dramaturgii i komunikacji, które możliwe są do zastosowania w nowoczesnej formie teatru. Głównym przedmiotem warsztatów będzie doświadczenie odbiorcy transopery, a co za tym idzie przedefiniowanie pojęcia teatru jako zdarzenia dokonującego się w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w przestrzeni i w otoczeniu innych odbiorców. Widz traktowany tu jest jako uczestnik, którego aktywność wpływa na przebieg spektaklu.

UCZESTNICY

Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych nowymi formami konstruowania narracji, projektowania dźwięku, przestrzeni, wykorzystania programowania w  sztukach performatywnych oraz eksperymentalnych form interakcji z odbiorcami.  Grupa warsztatowa liczyć będzie 10-12 osób.

REKRUTACJA

Zgłoszenia przyjmowane są mejlowo do piątku 2 września 2016 na adres krami@amu.edu.pl (Michał Krawczak). List powinien zawierać krótki opis dotychczasowych doświadczeń w obszarze teatru, sztuk medialnych, performatywnych, wizualnych, muzyki, sound artu i innych (można także załączyć krótkie portfolio). W tytule należy wpisać „warsztaty transopera”.

TERMINY

Warsztaty będą miały charakter dwu- lub trzydniowych spotkań, każde z nich poświęcone będzie innym zagadnieniom związanym z powstającym prototypem transopery.

10-11.09Zagadnienia: projektowanie interaktywnej narracji, narracja ambientalna, przestrzeń doświadczenia, prowadzenie narracji za pomocą dźwięku, doświadczenie w przestrzeni, struktura interfejsu, doświadczenia intersemiotyczne/polisemiotyczne.

Podstawy nowych struktur relacji przestrzennej w teatrze według nas możliwe są do stworzenia nie tylko przez studia nad różnymi formami sztuk performatywnych i medialnych, ale także przez rewaloryzację teatralnej awangardy technologicznej z pierwszej połowy XX wieku i analizę eksperymentalnej dramaturgii. W czasie pierwszego spotkania omówione zostaną strategie projektowania dramaturgii wykorzystującej interakcję pomiędzy samymi odbiorcami, ale także pomiędzy odbiorcami a generatywnymi formami tworzenia treści. Punktem dojścia będzie próba skomponowania dramaturgii „ambientalnej”, opartej zarówno na tekstach i zdarzeniach zafiksowanych w scenariuszu, jak i na formach generatywnych zarządzanych przez „inteligentny” system.

7-8.10Zagadnienia: projektowanie dźwięku a projektowanie przestrzeni, struktury kompozycyjne a doświadczenie odbiorcze, dźwięk w przestrzeni, projektowanie dźwięku i przestrzeni dla interakcji widzów, creative coding jako narzędzie nowoczesnej dramaturgii.

W czasie drugiego spotkania omówiona zostanie warstwa brzmieniowa powstającej transopery. Podczas warsztatów uczestnicy pracować będą z prototypami instrumentów, przygotowywanych specjalnie na potrzeby transopery. W ramach testów i improwizacji wyłoniona zostanie ich możliwa ewolucja projektowa i brzmieniowa. Sprawdzane będą ich możliwości muzyczne i przydatność do działań performatywnych. Następnie wypracowywane będą techniki przetwarzania ich brzmienia za pomocą komputera.

25-27.11Zagadnienia: testowanie prototypu transopery, strojenie, precyzowanie interakcji, poprawki.

Trzecie spotkanie będzie miało charakter próbnego laboratoryjnego wykonania, w czasie którego sprawdzane będą wszystkie struktury kompozycyjne, projekt techniczny, dramaturgia, wzory interakcji itd.

3-4.12

Publiczny pokaz prototypu transopery

Warsztaty odbywać się będą w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

„Anæsthesia”

Warsztaty prowadzić będą do wypracowania formy eksperymentalnej transopery „Anæsthesia”. Zakładana forma prezentacji łączyć będzie elementy teatru, instalacji interaktywnej, koncertu, łącząc kompetencje wszystkich uczestników warsztatów i kolektywu Dæd Baitz, który tworzą Agnieszka Jelewska, Michał Krawczak, Paweł Janicki, Rafał Zapała, Michał Cichy – twórcy wystawy Post-Apocalypsis, która zdobyła złoty medal w kategorii sound design podczas PQ 2015.

Struktura narracyjna transopery „Anæsthesia” będzie w pewnej mierze oparta na tekstach i biografii rosyjskiego filozofa Nikołaja Fiodorowa. Zmarły w  1903 roku filozof uznawany jest za światowego protoplastę idei transhumanistycznych. Na początku XX wieku był niezwykle istotną postacią dla wielu czołowych twórców awangardowych, których zainspirował do poszukiwania transcendentnych form sztuki. Tak zwany rosyjski kosmizm (idea rozpatrywania człowieka w relacji do wszechświata) stał się jedną z najważniejszych kryptodoktryn awangardowej sztuki (np. koncepcje suprematyzmu Kazimierza Malewicza). W swoich pismach Fiodorow stworzył koncepcję m.in. wskrzeszenia zmarłych i nieśmiertelności człowieka, miało dokonać się to przez nowoczesne technologie. Celem człowieka miało stać się przekształcenie własnej natury w byt postludzki, nieśmiertelny eon bytu. Dla Fiodorowa śmierć oznaczała wyłącznie stan anestezji, chwili uśpienia. Ów stan anestetyczny będzie jednym z podstawowych założeń przy projektowaniu doświadczenia w trakcie badań laboratoryjnych nad transoperą. Przy czym transopera jest dla nas otwartym pojęciem genologicznym, które realizuje nowe formy multimedialnego, interaktywnego dzieła teatralnego, nie jest realizacją dzieła czysto muzycznego, ale otwarciem na nowe możliwości projektowania doświadczenia.Publiczna prezentacja koncepcji i prototypu przestrzenno-technologicznego transopery „Anæsthesia” odbędzie się w grudniu 2016 roku w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i będzie zarazem finałem I edycji programu „Placówka” – konkursu na projekt teatralny, którego celem jest umożliwienie artystom i grupom twórczym prowadzenie poszukiwań nad nowymi formami i językiem teatralnym.

Więcej informacji o projekcie: www.placowkateatru.pl.

Projekty

zobacz wszystkie

Program „Placówka”

Rusza nabór na warsztaty do transopery „Anæsthesia”

15.07

Konkurs na projekt teatralny

czytaj dalej

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności