fbpx
Ostatnie dwa tygodnie zgłoszeń prac na konkurs

Ostatnie dwa tygodnie zgłoszeń prac na konkurs

Do końca października przyjmowane są prace magisterskie z dziedziny teatrologii, które można zgłosić na konkurs organizowany cyklicznie przez Instytut Teatralny im....
opublikowano 17 października 2016

Do końca października przyjmowane są prace magisterskie z dziedziny teatrologii, które można zgłosić na konkurs organizowany cyklicznie przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Celem Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie jest popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów polskiej wiedzy o teatrze, nauki o widowiskach i performatyki, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach.

W Konkursie mogą brać udział prace magisterskie spełniające wymagania opisane w Regulaminie obronione w roku akademickim 2015/2016. Prace należy przesyłać do 31 października (decyduje data stempla pocztowego), na adres Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 1 (z dopiskiem „Konkurs na pracę magisterską”) oraz w formie elektronicznej na adres mailowy: konkurs.magisterski@instytut-teatralny.pl.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 27 marca 2017 roku.

Zachęcamy promotorów i magistrantów do zgłaszania prac.Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy

Projekty

zobacz wszystkie

Konkurs – najlepsza praca magisterska

Ostatnie dwa tygodnie zgłoszeń prac na konkurs

04.06

Zakres – wiedza o teatrze, widowisku i performansie.

czytaj dalej

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności