fbpx
INSTYTUCJE TEGO, CO WSPÓLNE WOBEC NEOLIBERALNEJ KULTURY

INSTYTUCJE TEGO, CO WSPÓLNE WOBEC NEOLIBERALNEJ KULTURY

Instytut Teatralny i Krytyka Polityczna zapraszają na debatę wokół książek: „Artysta w pracy. O pokrewieństwach sztuki i kapitalizmu” Bojany Kunst oraz „ABC...
opublikowano 6 lutego 2017

Instytut Teatralny i Krytyka Polityczna zapraszają na debatę wokół książek: „Artysta w pracy. O pokrewieństwach sztuki i kapitalizmu” Bojany Kunst oraz „ABC Projektariatu. O nędzy projektowego życia” Kuby Szredera. Spotkanie z udziałem autorów poprowadzi Ewa Majewska.

W ekonomii neoliberalnej warunki produkcji intensyfikują się dziś prowadząc do nadużyć i wykluczeń. Dzieje się tak w teatrach i maquiladorach, w uniwersytetach i Specjalnych Strefach Ekonomicznych, na Północy i na Południu, choć stopień zniewolenia bywa w nich nieporównywalnie różny. Odpowiedzi twórców kultury zmierzają dziś w stronę instytucji, ponieważ – podobnie, jak dusza, zdaniem Franco Berardi „Bifo” – stają się one polem politycznej walki. Wśród projektów działania zrewoltowanej wielości coraz częściej pojawia się to, co wspólne oraz jego antyautorytarne, egalitarne, współpracujące w poprzek podziałów warianty. Czy będzie to radykalny oportunizm, jak sugeruje Kuba Szreder, czy mniej pracy – jak chciałaby Bojana Kunst – wszystkie opcje generowane w Europie muszą zmierzyć się z dziedzictwem państwowej organizacji kultury, kontrpublicznościami podporządkowanych innych oraz żądaniem równości, które dawno nie było tak silne, jak dziś.

Spotkanie w języku polskim z symultanicznym tłumaczeniem na angielski.

Z Bojaną Kunst będzie się można spotkać także 7 stycznia w Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu, gdzie o godz. 19.00 rozmowę z autorką książki „Artysta w pracy. O pokrewieństwach sztuki i kapitalizmu” poprowadzi Jan-Tage Kühling. Będzie to drugie spotkanie ze współorganizowanego przez Krytykę Polityczną i Teatr Ósmego Dnia  cyklu „Teatr jako Fabryka”.

WSTĘP WOLNY

ADRES:

Instytut Teatralnyim. Zbigniewa Raszewskiegoul. Jazdów 100-467 Warszawa

Aktualności

zobacz wszystkie

SpotkANIE Z bOJANĄ kUNST I kUBĄ sZREDEREM ODWOŁANE

INSTYTUCJE TEGO, CO WSPÓLNE WOBEC NEOLIBERALNEJ KULTURY

06.02
czytaj dalej

Wydawnictwa

zobacz wszystkie

INSTYTUCJE TEGO, CO WSPÓLNE WOBEC NEOLIBERALNEJ KULTURY

Institutions of the Commons Facing Neo-liberal Culture

Ewa Majewska, PhD, Artes Liberales UW

Institutions of the Commons Facing Neo-liberal Culture

In neoliberal economics the conditions of production intensify nowadays, leading to abuse and exclusion. This takes place in theatres and maquiladoras, at universities and in Special Economic Zones, in the North and in the South, although the degree of enslavement tends to vary incomparably. The responses of creators of culture are moving towards the institution, because  – just like the soul, according to Franco “Bifo” Berardi – they have become a field of political struggle. Among the projects of action on the part of the rebellious multitudes there appears more and more that, which is common, along with its anti-authoritarian, egalitarian and cooperating-across-divisions variants. Will it be radical opportunism, as suggested by Kuba Szreder, or less work – as Bojana Kunst would see it – all the options generated in Europe must confront the legacy of the state cultural organization, contra-audiences of subordinated others and the demand for equality, which for a long time has not been as strong as it is today.

The debate around the books “Artist At Work. Proximity of Art and Capitalism” by Bojana Kunst and “The Projectariat ABC’S. On the Misery of a Project-Driven Life” by Kuba Szreder with both authors will be chaired by Ewa Majewska.

6 February 2017, 6PM, The Theatre Institute, Warsaw.  Meeting in Polish, with simultaneous translation into English.

Bojana Kunst

Bojana Kunst jest filozofką, dramaturżką i teoretyczką performansu. Po studiach doktoranckich i postdoktoranckich na Uniwersytecie w Lublanie oraz wieloletniej pracy przy własnych niezależnych projektach kulturalnych, w latach 2009–2012 wykładała gościnnie na wydziale Performance Studies Uniwersytetu w Hamburgu. Od 2012 jest wykładowczynią Instytutu Teatrologii Stosowanej w Giessen, gdzie kieruje programem międzynarodowych studiów magisterskich Choreografia i Performans. Jest członkinią redakcji pism „Maska”, „Amfiteater” i „Performance Research”. Jej eseje ukazały się w wielu pismach i tomach zbiorowych. Prowadziła wykłady gościnne i przebywała na rezydencji na kilku europejskich uniwersytetach. Ponadto opublikowała kilka książek, wśród nich: Impossible Body (1999), Dangerous Connections: Body, Philosophy and Relation to the Artificial (2004), Performance and Labour, Performance Research 18.1 (wspólnie z Gabriele Klein) oraz Artysta w pracy (książkę w 2012 roku wydano po słoweńsku, a w 2015 roku – po angielsku).

Bojana Kunst is a philosopher, dramaturg and performance theoretician. After her doctoral and postdoctoral study at the University in Ljubljana and years of working as independent cultural worker, she became a guest professor at the University of Hamburg (Performance Studies) from 2009- 2012. From 2012 she is a professor at the Institute for Applied Theater Studies in Justus Liebig University Giessen, where she is leading an international master program Choreography and Performance. She is a member of the editorial board of Maska Magazine, Amfiteater and Performance Research. Her essays have appeared in numerous journals and publications and she has thought and lectured extensively at the various universities in Europe. She published several publications, among them Impossible Body (Maska, Ljubljana, 1999) and Dangerous Connections: Body, Philosophy and Relation to the Artificial (Ljubljana, 2004), Performance and Labour, Performance Research 18.1. (ed. with Gabriele Klein), Artist at Work (in Slovenian by Maska, 2012,  English version by Zero books 2015).

Ewa Majewska

Ewa Majewska – filozofka feministyczna. Pracowała jako adiunkt w Instytucie Kultury UJ oraz w Instytucie Filozofii US; wykładała też na Gender Studies UW. Uczestniczyła w projektach badawczych w UC Berkeley, Uniwersytecie w Orebro,  IWM w Wiedniu oraz ICI Berlin. Jest autorka dwóch monografii: “Feminizm jako filozofia społeczna” oraz “Sztuka jako pozór?”, publikowała w: Signs, e-flux, Przeglądzie Filozoficznym, Praktyce Teoretycznej oraz innych czasopismach i antologiach. Aktualnie jest adjunktem na Wydziale Artes Liberales UW, jest też afiliowana z ICI Berlin.Ewa Majewska is a feminist philosopher. Since 2003 she has lectured at the Gender Studies in Warsaw, she has worked as adjunct professor at universities of Szczecin and Krakow, Poland. She held post-docs at universities of Berkeley and Orebro. She published two books: Feminizm jako filozofia społeczna and Sztuka jako pozór? and articles in: e-flux, Signs, Przegląd Filozoficzny, Praktyka Teoretyczna,  Le Monde Diplomatique (PL) and other journals and volumes. She is an adjunct Professor at the Department of Artes Liberales, at the University of Warsaw, Poland and an affiliated fellow with the  ICI Berlin.

minione daty

Data Godzina Wydarzenie Wstęp
poniedziałek 06.02.2017
18:00
18:00

Zobacz również

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności